Reversibel färgningsteknik för textiltryck möjljiggör cirkulär produktanvändning

Textilindustrin har en betydande miljöpåverkan och söker kontinuerligt nya sätt att minska sina utsläpp och således bli mer hållbara. En av de mest effektiva åtgärderna är att förlänga ett plaggs livlängd. Vividyes av- och påfärgningsteknik av textilier är ett av många rejäla kliv i rätt riktning och kan på sikt att revolutionera textilbranschen.

Vividyes teknologi röner uppmärksamhet då den gör det möjligt att färga av och på textilier utan att förstöra basmaterialet. För modeindustrin innebär det både ett bättre miljöval samtidigt som det går att möta kunders efterfrågan på ett annat sätt. Projektet möter textilindustrins utmaningar genom att den gör det möjligt med cirkulär produktanvändning och nya cirkulära affärsmodeller där produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid.

Projektets övergripande mål är att ha vidareutvecklat och verifiera tekniken med reversibel färgningsteknik för textiltryck samt att ha utvecklat cirkulära affärsmodeller. Projektet ska bland annat vidareutveckla trycktekniken för applicering av tryck på textilier och tagit fram ett avfärgningsmedel som bevarar textilens funktion och värde över en längre tid. Dessutom ska en livscykel- och miljöanalys göras.

Vividyes teknik är sprungen ur forskning inom ytkemi på Chalmers Tekniska Högskola där grundarna, alla med gemensam bakgrund på högskolans entreprenörsprogram, via Chalmers Ventures kopplades ihop med forskarna bakom tekniken för att undersöka marknaden.

Grundare Vividye: Johanna Nissén Karlsson, Eric Henriksson Martí och Gustav Larsson-Utas
Kontakt Wargön Innovation: Susanne Eriksson, projektledare

Nyheter om Vividye:
Vividye på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins 100-lista över forskningsprojekt med stor potential.
Vividye vinner Textilias hållbarhetspris 2020
Vividye vinner H&M & Elles Conscious Award 2020

Teamet bakom Vividye

Fakta projektet

Projektdeltagare: Vividye, Wargön Innovation, Eklanda Screen AB, Textilia Tvätt & Textilservice AB, HejMar AB, Olsson & Company Göteborg AB, RISE IVF AB, Sporteriet Sverige AB

Projekttid: Sept 2021 – aug 2023
Budget: 1 130 500 SEK
Finansiär: Innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Vinnova.
Projektledare: Gustav Larsson-Utas, Vividye. Biträdande projektledare Susanne Eriksson, Wargön Innovation.