Vividye

Textilindustrin har en betydande miljöpåverkan och söker kontinuerligt nya sätt att minska sina utsläpp och således bli mer hållbara. En av de mest effektiva åtgärderna är att förlänga ett plaggs livlängd. Vividyes av- och påfärgningsteknik av textilier är ett av många rejäla kliv i rätt riktning och kan på sikt att revolutionera textilbranschen.

Vividyes teknologi röner uppmärksamhet då den gör det möjligt att färga av och på textilier utan att förstöra basmaterialet. För modeindustrin innebär det både ett bättre miljöval samtidigt som det går att möta kunders efterfrågan på ett annat sätt.

Vividyes teknik är sprungen ur forskning inom ytkemi på Chalmers Tekniska Högskola där grundartrion, alla med gemensam bakgrund på högskolans entreprenörsprogram, via Chalmers Ventures kopplades ihop med forskarna bakom tekniken för att undersöka marknaden.

Grundare Vividye: Johanna Nissén Karlsson, Eric Henriksson Martí och Gustav Larsson-Utas
Kontakt Wargön Innovation: Joel Arnoldsson, affärsutvecklare

Nyheter om Vividye:
Vividye på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins 100-lista över forskningsprojekt med stor potential.
Vividye vinner Textilias hållbarhetspris 2020
Vividye vinner H&M & Elles Conscious Award 2020

Teamet bakom Vividye