Wargön Innovation

Wargön Innovation är en prisbelönt innovationsmiljö där vi arbetar för ett cirkulärt samhälle. Vi stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i utveckling och kommersialisering av nya innovativa produkter, processer och affärsmodeller. 

Våra spetsområden är cirkulära flöden, biobaserade material och framför allt industriell textilsortering där vi byggt upp, utvecklar och tillgängliggör en unik test- och demoanläggning. 

Tillsammans med oss kan innovatörer, näringsliv, akademi och idéburen sektor testa ny teknik och nya metoder som möjliggör cirkulära affärsmodeller och en resurseffektiv textil- och modebransch. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en innovation från idé till färdig produkt.

Vårt erbjudande

Stötta entreprenörer

Expertis i projekt

Test- och demoanläggning


Senaste nytt

Senaste nytt