DET ÄR DAGS ATT TA FORSKNINGSPROJEKT VIDARE

Idag stannar alltför många innovationer i labbet. De kommer inte vidare. Alldeles för få innovationer blir företag och jobb idag.  Det vill Wargön Innovation förändra.

Idéer och forskningsprojekt behöver kunna tas vidare från labbets gram, till den förindustriella skalan kilo och ton. Många gånger saknas kilo-steget vilket innebär att goda innovationer inte når marknaden.

Wargön Innovation skapar förutsättningarna för detta. Vi bygger trovärdighet både för investerare och framtida kunder. Med tillämpad process- och produktionsteknik banar vi tillsammans väg för kommersiella pilotvolymer. Forskningsprojekt får chans att utvecklas ytterligare, i ny miljö med nya resurser.

GE FORSKNINGSPROJEKTET VAD DET BEHÖVER

Wargön Innovation ska bli ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum inom process- och produktionsteknik för nya, miljömässigt hållbara material. Här finns kunskapen och infrastrukturen redo att ta materialinnovationer från labbet till kommersiella pilotvolymer.

INDUSTRI OCH VETENSKAP I NÄRA SAMARBETE

Wargön har starka traditioner av industri, teknik och miljöengagemang. Betydande skogsindustri, textilproduktion och tekniskt kunnande präglar regionen. Här finns en stor känsla för innovation och etablerade samarbeten mellan industri, universitet och högskolor.

ide-gram-kilo-ton
map

PLATSEN WARGÖN

Där Vänern övergår i Göta Älv, där ligger Wargön. Läget har lockat i flera hundra år. De geografiska förutsättningarna kan knappast vara bättre. Trots detta smids ändå stora planer på att förbättra det som redan är riktigt bra. Läs mer»

sp_det

DETALJPLAN FÖR WARGÖN

Ny infrastruktur är på plats med ny infart, internt vägnät, försörjning med vatten och avlopp, dagvattenfrågor m.m. och dessutom pågår utredning om etablering av en hamn i området. Det finns mycket vilja och ett starkt engagemang i Vänersborgs kommun. Läs mer»

Innovation368px

NATIONELLT CENTRUM FÖR RESURSEFFEKTIV TEXTILANVÄNDNING

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för resurseffektiv textilanvändning. Läs mer»