Vi står inför ett paradigmskifte. Att utvecklas från en linjär till en cirkulär ekonomi innebär att vi går från att tala om råvaror och avfall till att endast tala om råvaror.

Reversibel färgningsteknik för textiltryck

Textilindustrin har en betydande miljöpåverkan och söker kontinuerligt nya sätt att minska sina utsläpp och således bli mer hållbara. En av de mest effektiva åtgärderna är att förlänga ett plaggs livlängd. Vividyes av- och påfärgningsteknik av textilier är ett av många rejäla kliv i rätt riktning och kan på sikt att revolutionera textilbranschen.

Vividyes teknologi röner uppmärksamhet då den gör det möjligt att färga av och på textilier utan att förstöra basmaterialet. För modeindustrin innebär det både ett bättre miljöval samtidigt som det går att möta kunders efterfrågan på ett annat sätt. Projektet möter textilindustrins utmaningar genom att den gör det möjligt med cirkulär produktanvändning och nya cirkulära affärsmodeller där produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid.

Projektets övergripande mål är att ha vidareutvecklat och verifiera tekniken med reversibel färgningsteknik för textiltryck samt att ha utvecklat cirkulära affärsmodeller. Projektet ska bland annat vidareutveckla trycktekniken för applicering av tryck på textilier och tagit fram ett avfärgningsmedel som bevarar textilens funktion och värde över en längre tid. Dessutom ska en livscykel- och miljöanalys göras.

Vividyes teknik är sprungen ur forskning inom ytkemi på Chalmers Tekniska Högskola där grundarna, alla med gemensam bakgrund på högskolans entreprenörsprogram, via Chalmers Ventures kopplades ihop med forskarna bakom tekniken för att undersöka marknaden.

Vividyes gundare Eric Henriksson Martí, Johanna Nissén Karlsson och Gustav Larsson-Utas

Fakta

Projektkoordinator: Wargön Innovation

Projektdeltagare: Vividye, Wargön InnovationEklanda Screen ABTextilia Tvätt & Textilservice ABHejMar ABOlsson & Company Göteborg ABRISE IVF ABSporteriet Sverige AB.

Projekttid: Sept 2021 – aug 2023
Budget: 1 130 500 SEK
Finansiär: Innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Vinnova.
Projektledare: Gustav Larsson-Utas, Vividye. Biträdande projektledare Susanne Eriksson, Wargön Innovation.

Läs mer om delar av projektet:

Vividye på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins 100-lista över forskningsprojekt med stor potential.
Vividye vinner Textilias hållbarhetspris 2020
Vividye vinner H&M & Elles Conscious Award 2020

Senaste nytt

Senaste nytt