Lambswool texture, background close up. Soft sheep wool with curls

Svensk ull i lokalproducerade kläder kan snart vara en möjlighet genom Svensk ullinnovation – ett projekt med syfte att digitalisera och automatisera den inhemska värdekedjan

Svensk ullinnovation

Under 1900-talets senare hälft flyttades en stor del av den ullförädlingsindustri som förser den svenska marknaden utomlands. Istället riktades fokus för svensk ull till att i större grad förknippas med konsthantverk. Trots detta produceras i Sverige ca 1800 ton ull varje år, varav 1400 ton eldas upp, plöjs ner i jorden eller deponeras i skogen. Samtidigt är en betydande del av all ull som säljs i landet importerad. En av anledningarna är avsaknaden av en fungerande svensk värdekedja som kan bära de kostnader ullförädling innebär. Svensk ullinnovation kombinerar nyutvecklad teknik med befintlig i ett systemprojekt som ska effektivisera produktionen av ullgarn och föra den närmare konsumenten. Genom de senaste årens tekniska utveckling inom digitalisering och automation kan således en inhemsk värdekedja som både är kostnadsoptimerad och miljömässigt hållbar skapas.

Goda miljö- och samhällseffekter

Återinförandet av en inhemsk ullvärdekedja kan motiveras av goda miljö- och samhällseffekter. Svenska konsumenters ökade efterfrågan på närproducerade hållbara material kan mötas och fossilbaserade material ersättas. Det stimulerar svensk ekonomisk tillväxt med ökat kapital till inhemska fårbönder som i sin tur kan investera i grön teknik. Ull är dessutom ett biologiskt nedbrytbart material med både smutsavvisande och antibakteriella egenskaper som passar utmärkt i klädproduktion.

Fakta

Svensk ullinnovation, Disruptiv systeminnovation för svensk ullförädling

Projektägare: Tomorrow Textiles

Projektdeltagare: Wargön InnovationUllkontoret, Högskolan i Borås, Ullförmedlningen, A new Sweden, Tiger of Sweden

Projekttid:  2019
Finansiär: Bioinnovation (en gemensam satsning av Vinnova, Formas och energimyndigheten).

Projektledare: Rebecca Josefsson, Tomorrow Textiles
Kontakt på Wargön Innovation: Joel Arnoldsson

Senaste nytt

Senaste nytt