CISUTAC – Circular and Sustainable Textiles and Clothing

Produktionen och konsumtionen av textilprodukter fortsätter att öka, tillsammans med deras påverkan på miljön. Textilbranschen står för omkring 10 procent av de globala koldioxidutsläppen och saknar idag storskaliga alternativ för återanvändning, reparation och återvinning av material. Kvalitet, hållbarhet och möjlighet att återvinna prioriteras sällan, varken i design eller produktionsfasen.

CISUTAC syftar till att ta bort nuvarande flaskhalsar för att öka textilcirkulariteten i Europa. Målet är att minimera branschens totala miljöpåverkan genom att utveckla hållbara, nyskapande och inkluderande storskaliga europeiska värdekedjor.

CISUTAC omfattar en betydande del av textilsektorn och visar hur man kan sluta kretsar på produktnivå och materialet. Korta slutslingor kommer att utvecklas i 3 pilotprojekt, genom att:

  • arbeta med två material grupper som representerar nästan 90 procent av alla textil fibrer
  • fokusera på produkter från tre underkategorier som har olika flaskhalsar när det kommer till cirkularitet

CISUTAC arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och kommer omfatta tekniska, bransch och socioekonomiska aspekter. Under projektet kommer det genomföras tre pilotprojekt för att demonstrera genomförandet och värdet av.

  • Reparation och demontering
  • Sortering (för återanvändning och återvinning)
  • Cirkulära plagg genom fibrer-till-fibrer-återvinning och design för cirkularitet

Projektets mål

CISUTAC syftar till att ta bort nuvarande flaskhalsar för att öka textilcirkulariteten i Europa. Målet är att minimera branschens totala miljöpåverkan genom att utveckla hållbara, nyskapande och inkluderande storskaliga europeiska värdekedjor.

Vilken roll har Wargön Innovation?

Wargön Innovation projektleder den del av CISUTAC som fokuserar på utvecklingen av de tekniska aspekterna. Inom det ryms att leda utvecklingen och konstruktionen av en halv-automatisk arbetsstation för reparation och demontering av textilier. Det handlar också om att utveckla förbehandlings tekniker för att möjliggöra textil-textil återvinning av bomull och polyester från använda material.

Utöver det kommer kommer Wargön Innovation tillsammans med samarbetspartners utveckla ett ”Decision support tool”, DST, främst för användning i sorteringen av textil för återbruk. Verktyget kommer vara baserat på AI teknik och mekaniskt inlärning.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Susanne Eriksson

Projektkoordinator: Centexbel

Projektdeltagare
ACR+, AIMPLAS, Circular Systems, Kringwinkel, Decathlon, Erema Group, Euratex, Global Textile Scheme, Inlecom Commercial Pathways, Lenzing, Oxfam, PCH Innovations, RISE, RREUSE, Sioen Apparel, Södra, STAM, Texaid, Texfor, Textile ETP, Wageningen University & Research, Wargön Innovation, Re_fashion.

Projekttid: 2022-2026
Budget: 9,2 miljoner Euro
Finansiär: EU Horizon