Världsunik öppen AI-databas för second hand

Second handmarknaden växer kraftigt i Europa men kapaciteten för att samla in och sortera kläder är kraftigt underdimensionerad. Samtidigt har Europakommissionen tagit ytterligare steg mot en mer hållbar och cirkulär textilindustri – i ett lagförslag föreslår de nya regler som gör producenterna ansvariga för textilprodukters hela livscykel och därmed skyldiga att finansiera insamling och sortering som möjliggör återanvändning och återvinning. En del av lösningen är en världsunik öppen AI-databas för intelligent sortering och värdering av second hand utvecklad inom projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode. Projektet är ett samarbete mellan Wargön Innovation och RISE Research Institutes of Sweden.

Sorteringskapaciteten i Europa räcker bara till för att ta hand om en fjärdedel av allt som samlas in i dag. Resten bränns eller hamnar på deponi, trots att så mycket som 50 till 75 procent av de insamlade textilierna är möjliga att återanvända. Med hjälp av smart teknik och automation öppnas upp för en effektiv och högteknologisk mångmiljardindustri inom second hand.

Idag finns många öppna databaser för nyproducerade kläder, exempelvis används Artificiell Intelligens (AI) för att förbättra onlineförsäljning av nyproducerade plagg. Något motsvarande för second handkläder finns inte – förrän nu.

— Den här databasen är banbrytande! Det är den första i sitt slag som kan analysera multiattribut för begagnade kläder och inkluderar allt från materialkomposition till fläckar och slitningar. Det här är inte bara data, det är en katalysator för hållbart mode! säger Farrukh Nauman, forskare inom AI på RISE.

För kläder som ska säljas second hand krävs manuell sortering och värdering vilket är ett fysiskt krävande och dyrbart arbete. Dessutom är det svårt för en människa att på kort tid värdera varje plagg. Med hjälp av AI och Machine Learning (ML) kan tiotusentals olika plagg kännas igen och de som värderar plaggen får ett bra beslutsunderlag för om plaggen ska gå till second hand eller inte.

— Användningen av AI vid sortering av second hand innebär en betydande avlastning för sorteringspersonalen. Både hastighet och träffsäkerhet i automationen har potential att ligga långt över vad mänsklig hantering klarar. Förhoppningen är att databasen kan användas av de många aktörer som på olika sätt säljer eller hyr ut second handkläder idag, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation och ansvarig för projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode.

— Genom att skapa en öppen databas vill vi stödja den digitala utvecklingen inom textilsortering och därigenom uppmuntra till användning av data och utveckling av nya digitala lösningar, fortsätter hon.

Tusentals plagg scannade

Inom projektet AI för resurseffektivt cirkulärt modehar tusentals bilder tagits i specialdesignade fotostationer placerade på Wargön Innovation, samt på Björkåfrihet och Myrornas sorteringsanläggningar. Fotostationerna har scannat second hand-plagg för att skapa en helt unik öppen databas. Rent konkret innebär det att plagg har fotograferats och information om mönster, material, märke, hur noppigt ett plagg är, tänkbart pris och modegrad har sparats i databasen.

— Med hjälp av AI kan återförsäljare av second hand generera detaljerade beskrivningar av plagg och få rekommendationer om vilken försäljningsplattform eller butik som passar bäst för att sälja varje unikt plagg, berättar Farrukh Nauman.

— Det här projektet är ett första steg för att testa hur databasen och AI-verktyget funkar. Vi har redan sett flera vidareutvecklingsområden och möjligheter för framtida projekt. Textilsortering går mot att bli storskalig och i storskalig sortering krävs automation. Det textila materialets många olika variabler i egenskaper gör AI till ett mycket bra hjälpmedel som kan anpassas efter situation och behov. Men databasen kommer inte bara vara till hjälp för storskaliga aktörer utan även för mindre aktörer som kan bygga algoritmer utifrån sina specifika behov, menar Susanne Eriksson.

Ett av flera företag som deltagit i projektet är second hand-butiken Inimini. Josefine Runquist, grundare av Inimini är positiv till den öppna databasen:

— Det är så spännande att se att second hand och AI utvecklas och detta kommer bli så bra för framtiden. Kan AI hjälpa second hand att bli lönsamt så ser jag inga problem för fler företag att hoppa på denna hållbara trend.

Även ShareTex och dess VD Miguel Sanchis Sebastia är positiva till användningen av AI inom sortering och värdering av second hand:

— Det här projektet har varit en perfekt möjlighet att stärka vår relation med Wargön Innovation och anpassa utvecklingen av sorteringsteknologier efter behoven hos textilåtervinnare. AI-databasen kan bli något liknande en kvalitetssäkring av vårt råmaterial, eftersom den kan hjälpa oss att garantera att vi inte återvinner några material som kan repareras eller säljas vidare.

Fortsatt utveckling och förfining

Projektet som pågår till april 2024 kommer nu att fortsätta arbetet med att scanna och analysera plagg för att bygga på databasen med mer information. AI-algoritmerna och användargränssnittet som utvecklats kommer också fortsatt att förfinas med målet att göra sortering, försäljning och shopping av second hand så enkelt som möjligt.

— Under hösten kommer tester av verktyget att genomföras av behovsägarna (second hand-aktörerna) så att de kan ge feedback på utvecklingsmöjligheter. AI kan användas till att känna igen många olika egenskaper men då krävs det data och att bygga upp data för alla de egenskaper man vill använda AI till är en utmaning. En utmaning som vi gärna tar oss an! avslutar Susanne Eriksson, projektledare på Wargön innovation


AI-databasen utvecklas i projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode som är ett samarbete mellan Wargön Innovation, RISE Research Institute of Sweden, ShareTex, Inimini och second hand-branschen genom Myrorna, Röda Korset, Björkå Frihet och Texaid (Schweiz). Projektet finansieras av Vinnova. Databasen vidareutvecklas för storskalig sortering inom projektet CISUTAC.