Innovativ AI-satsning för second handtextilier tar kliv framåt

Genom ett innovativt samarbete har Wargön Innovation och RISE Research Institutes of Sweden, tagit viktiga kliv mot att utveckla AI-driven sortering och värdering av second handtextilier. Redan 2021 startades projektet AI för cirkulärt mode – en tidig satsning för att utforska AI-lösningar för branschen innan tekniken fick sitt breda genombrott. Nu har detta arbete nått en viktig milstolpe som öppnar upp för konkreta tillämpningar av AI inom textilindustrin.

− Vi insåg potentialen med AI för textilbranschen tidigt och har därför varit med från starten av den stora våg av utveckling inom AI som nu sveper över världen. Att vi satsade på detta 2021 har gett oss en bra grund för framtiden, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation.

Omfattande dataset för AI-träning

Nu har det uppsatta målet om 30 000 klädesplagg uppnåtts. Varje plagg har annoterats med över 15 attribut och bild på fram- och baksida, samt närbild på varumärke. Detta dataset utgör grunden för att träna AI-modeller som kan identifiera och värdera second handtextilier baserat på bildigenkänning. Utöver Wargön Innovation har Myrorna, en av Sveriges största second handaktörer, varit en viktig bidragande kraft i insamlingsarbetet.

Den senaste uppdateringen av datasetet innehåller också en fraktion med mer detaljerade annoteringar kring plaggens skick, mer specifikt fläckar och hål. Detta ger förutsättningar för AI-modeller som kan ge mer detaljerade bedömningar av plaggens värde och användbarhet. Inom EU-projektet CISUTAC, som fokuserar på att lösa flaskhalsarna i den europeiska cirkulära textilindustrin, har just värde och användbarhet identifierats som några av de viktigaste värderingsaspekterna.

Öppen resurs för AI-innovation

I linje med Wargön Innovations öppna filosofi har en första version av datasetet redan släppts, fritt tillgängligt för forskning och utveckling. Den uppdaterade versionen kommer från och med idag också att göras öppen, vilket möjliggör för fler aktörer att träna och vidareutveckla AI-modeller för sortering och värdering av second handtextilier.

− Detta är unikt då det är det första stora datasetet som används på plagg från second handflöden. Det öppnar upp för AI-innovation inom en bransch där det finns ett enormt behov av effektivisering och hållbarhet, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation.

Konkreta pilotprojekt på gång

Datasetet har redan börjat användas av RISE för att träna AI-modeller som kommer att publiceras under hösten. En av dessa modeller kommer att användas i en pilot som fokuserar på automatiserad sortering inom EU-projektet CISUTAC.

− Genom att applicera AI på sortering och värdering av second handtextilier kan vi öka kapaciteten markant och minska mängden kläder som idag går till förbränning eller deponi. Detta är en viktig pusselbit för en mer cirkulär textilindustri, säger Farrukh Nauman, forskare inom AI på RISE, som varit tekniskt ansvarig.

Med det omfattande datasetet på plats ser framtiden ljus ut för AI-driven innovation inom second hand och textilåtervinning – en bransch där Wargön Innovation och dess partners positionerar sig som ledande aktörer.