Snabbare och enklare reparationer minskar textilavfallet

En trasig dragkedja är en av de vanligaste orsakerna till att ett plagg slängs trots att plagget i övrigt är i gott skick. Att öka reparationer av textil är därför ett viktigt steg för att minska textilavfallet och främja en cirkulär ekonomi.
 
Wargön Innovation leder ett delprojekt inom CISUTAC där PCH Innovations har haft som mål att hitta möjligheter för att effektivisera arbetat med reparationer. De såg att bytet av dragkedjor idag är en tidskrävande process så de håller på att ta fram en halvautomatiserad arbetsstation som ska användas vid byte av dragkedjor. Stationen innehåller flera moduler som gör stöd för operatörerna att utföra olika uppgifter, som till exempel vid inspektion av plagg, val av reservdelar och själva reparation. Det digitala gränssnittet hjälper till att automatisera inspektionsprocessen och identifiera vilken typ av dragkedja som behövs och är utrustade med verktyg som förbättrar möjligheten att ta bort gamla delar.
 
När projektet i ett senare steg går vidare in i pilotfasen, ska stationen testas hos olika företag. Målet är att nå 6 reparationer på en timme, med mindre än 10 gram avfall per lagning. Idag räknar de med att varje byte av en dragkedja tar 40 minuter.
 
CISUTAC är ett omfattande projekt som syftar till att ta bort flaskhalsar som finns idag för att skapa textil cirkularitet i Europa. Målet är att minska sektorns totala miljöpåverkan genom att skapa hållbara, nya och inkluderande storskaliga Europeiska värdeflöden.