Innovationsprojektet Circular Textile Innovations ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige.

Circular Textile Innovations

Innovationsprojektet Circular Textile Innovations ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige. Delprojekten fokuserar på tekniker för återvinning av textil och innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker för biobaserad råvara och bidrar därmed till visionen om en cirkulär bioekonomi.

Projektet omfattar tre större delprojekt och ett samlande koordineringsprojekt där Wargön Innovation ingår i två delprojekt: Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet och Kemisk återvinning av regenererade fibrer.

Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet

Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet ska ta fram en roadmap som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minskad användning av fossila råvaror. I förprojekten har en textilrivningsanläggning i kommersiell skala identifierats som en viktig pusselbit för ett mer effektivt resursutnyttjande av den textila avfallsströmmen. Delprojektet ska därför undersöka förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning med sikte på etablering av en pilot- eller demoanläggning.

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)

Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) studerar sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. MMCF står för Man-Made Cellulose Fibers. Syftet är att undersöka hur fibrerna kan ingå i cirkulära giftfria flöden. Resultatet kan innebära att fibrerna blir nya textilfibrer, förpackningar eller kemiska byggstenar.

Fakta

Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet

Projektdeltagare: Wargön Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Elis, The Loop Factory, Sporda Nonwoven, SYSAV, BjörkåFrihet, Houdini, Samhall, ICA, Albany International, Stadium, Trikåby, Human Bridge och Röda Korset.

Projekttid: Dec 2021 – dec 2023
Budget: 4 415 000 SEK
Finansiär: BioInnovation

Projektledare för Wargön Innovation: Julia Ronkainen

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Södra, Röda Korset, RISE, MoRe Research, Imogo, Lunds universitet, Tree To Textile, The Loop Factory, BASF, IVL Svenska Miljösinstitutet, Valmet, TEKO, Albany International och Smart Textiles

Projekttid: Dec 2021 – maj 2024
Budget: 6 670 000 SEK
Finansiär: BioInnovation

Projektledare för Wargön Innovation: Susanne Eriksson

Mer information

BioInnovations hemsida

Senaste nytt

Senaste nytt