I ett samarbete mellan Wargön Innovation och Röda Korset sorterar och värderar våra textilvärderare insamlat textilt material från sju av Röda Korsets butiker. Den insamlade textilen skapar ett naturligt textilflöde genom vår test- och demoanläggning i Vargön.

Textilsortering i samarbete med Röda Korset

Ett av syftena med vår anläggning är att ta fram teknik för att i industriell skala kunna hantera stora volymer insamlad textil för sortering. Röda Korsets flöde gör att vi får möjlighet att testa sorterings- och värderingstekniker på ett textilflöde likt det flöde som kommer att uppstå när insamlingskravet för textil träder i kraft 2025. Insamlingskravet av textil kommer att ge samhället stora mängder textil att hantera. I Sverige slängs ungefär åtta kilo textil per person och år, textil som idag hamnar i restavfallet och går till förbränning.

För oss på Wargön Innovation, likväl som för vår samarbetspartner Röda Korset, är det viktigt att textil finns kvar så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Det innebär att vi i första hand vill att textil ska återbrukas. Om inte återbruk är möjligt bör textilen repareras och/eller rekonditioneras. I de fall reparation eller rekonditionering inte är ett alternativ bör textilen användas för redesign. I allra sista hand ska materialet gå till materialåtervinning.

Den textil som kommer till oss från Röda Korset värderas utifrån bestämda bedömningskriterier och plagg som bedöms vara i tillräckligt gott skick för att säljas vidare som second hand skickas direkt tillbaka till butikerna. Från de restflöden som inte kan gå till second hand sorteras material ut till reparation, rekonditionering, redesign och återvinning, samarbeten med entreprenörer och innovationsprojekt möjliggörs av den omfattande sorteringen. Bland annat sorteras material från Röda Korsets restströmmar ut till Hodakova, Rave Review, Nimble Patch, TWOOD, RecoMended med flera.

Svenska Röda Korset är en ideell organisation som startades 1865 och som idag är Sveriges största humanitära frivillighetsorganisation med omkring 25 000 volontärer i över 400 lokalföreningar. Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. En del av verksamheten är Röda Korsets second hand där överskottet av insamlade gåvor går till hjälparbete, både lokalt, nationellt och internationellt.

Fakta

Kontaktperson på Wargön Innovation: Annika Ödman

Kontaktperson på Röda Korset: AnnaCarin af Forselles

Läs mer om Röda Korset second hand

Senaste nytt om Textilsortering

Senaste nytt