Klimatsmart algfärg för textilinfärgning

En biobaserad färg för textil tillverkad av mikroalger kan vara nästa steg mot en mer hållbar textilbransch. Infärgning av textil är känt som en av de mest miljöbelastande processerna i den textila värdekedjan. Med närproducerat algbläck och en resurseffektiv infärgningsmetod som kräver mindre mängd vatten har Mounid tillsammans med Wargön Innovation sökt och hittat ett alternativ till konventionell färg för textil- och modeindustrin.

Textilindustrin står årligen för utsläpp motsvarande runt 10 procent av världens totala klimatbelastning. Av denna volym uppstår nära 80 procent av klimatpåverkan i produktionen, varav konventionell textilinfärgning är den i särklass mest belastande delen med 23,5 procent. Textilinfärgning motsvarar således nära två procent av världens globala koldioxidutsläpp. Det kräver dessutom stora mängder kemikalier, vatten och energi. Men vi närmar oss en närproducerad lösning – ett bläck gjord av mikroalger som är både giftfritt och nedbrytningsbart.

Det är startupbolaget Mounid, med grundare Ida Näslund i spetsen, som kommit på idéen med algbläck för textilinfärgning.

– Jag är i grunden textildesigner och i mitt arbete som designer tycker jag det är viktigt att arbeta med så miljövänliga material och metoder som möjligt, och det var därigenom idén till ett giftfritt alternativ tillverkat av mikroalger uppstod, berättar Ida Näslund.

På bilden: Julia Ronkainen och Ida Näslund

Biobaserat alternativ till traditionell textilinfärgning

Inom ramen för projektet Algbläck för textilinfärgning har målet varit att introducera en mer resurseffektiv och resilient värdekedja för textilinfärgning. Genom att använda Mounids algbläck i kombination med Imogos digitala sprayteknik minskas miljöbelastningen avsevärt. Vatten- och energiförbrukningen samt koldioxidutsläppen kan minska med upp till 90 procent jämfört med konventionell infärgning.

– De flesta känner till att infärgning av textil är en väldigt miljöbelastande process med mycket giftiga kemikalier inblandade, därför har vi i det här projektet tittat på ett biobaserat alternativ till textilinfärgning och algbläcket skulle kunna vara ett sådant alternativ, säger Julia Ronkainen, projektledare på Wargön Innovation.

Godkänt patent banar väg för fortsatt utveckling

Projektet som varit väldigt framgångsrikt är nu avslutat och utvecklingen av algbläcket har kommit flera steg framåt i sin process mot kommersialisering. Som ett resultat av arbetet har bland annat en produktionsenhet tagits fram som kan börja tillverka algbläcket, en industrialiseringsplan har utformats och en livscykelanalys har genomförts med gott resultat. Dessutom har fyra prototyper utvecklats i samarbete med projektparterna – t-shirts i bomull från Fristads, ullsockar från Woolpower, akustikpaneler från BAUX och babyunderkläder i bomull från Martinson. Ytterligare en framgång för Mounid under projektet är att ett första patent beviljats.

– Arbetet med algbläcket slutar inte här! Vi fortsätter samarbetet med Mounid, nya möjligheter för algbläcket har uppdagats under projektets gång och vi ser fram emot att följa utvecklingen, avslutar Julia Ronkainen.


Wargön Innovation har varit projektledare för Algbläck för textilinfärgning och en av de drivande krafterna i produktutvecklingen av algbläcket. Projektet finansierades av Vinnova inom området Hållbar industri. Deltagare i projektet har varit Baux AB, HejMar AB, Imogo AB, IVL Svenska Miljöinsitutet AB, Mounid AB, Sjuhäradsbygdens Färgeri AB, Woolpower Östersund AB, Miljösus AB, StromTech Sweden AB och Wargön Innovation.