Way Out West söker partners för cirkulära funktionärströjor

Way Out West tar nu nästa steg i att stärka sitt hållbarhetsarbete. 2012 tog de första steget mot att bli en hållbar festival när de var först i Sverige att bara servera vegetarisk mat. I år höjer de nivån ytterligare för att minska sin miljöbelastning genom att använda redan producerade t-shirts som funktionärströjor. I samarbete med Luger utforskar Wargön Innovation innovativa strategier för att minska textilresursförbrukningen inom eventbranschen.

Wargön Innovation arbetar dagligen med att hitta innovativa lösningar för att minska miljö- och klimatavtrycket från textilbranschen, bland annat genom att hitta nya och effektiva sätt för plagg att användas så många gånger som möjligt. Ett projekt som undersöker möjligheterna att förlänga plaggs livslängd genomförs i år tillsammans med Luger, arrangören bakom musikfestivalen Way Out West, en festival som gjort sig kända bland annat för sitt fokus på hållbarhet. Som en del i sitt hållbarhetsarbete har Way Out West de senaste åren utforskat olika sätt att minska klimatpåverkan från textil på festivalen. För två år sedan inledde Luger ett samarbete med Elis och Science Park Borås för att skapa upcyclade funktionärskläder till klimatmötet Greentopia. Förra året bestod all festivalmerch av återbrukade second hand-plagg. Genom samarbete med Science Park Borås, Göteborgs Stadsmission och F/ACT Movement erbjöd Luger besökarna möjlighet att köpa second hand-plagg som officiell merchandise och även trycka festivalens logotyp på sina egna kläder, där målet var att minska utsläppen från festivalmerch och utmana bilden av hur en klassisk festivalmerch faktiskt ser ut.

Nästa steg mot en cirkulär festival

Arbetet med återbrukad festivalmerch fortsätter även i år, och tillsammans med Wargön Innovation tar Way Out West ytterligare steg för att minska klimatpåverkan av textil genom att använda second hand t-shirts till de 1 500 volontärer som varje år arbetar på festivalen.

— Genom att välja bort nyproducerade t-shirts tar vi ansvar för att utveckla vår bransch i rätt riktning och visar att det går att tillvarata befintliga resurser och därmed minska trycket på miljö och klimat, säger Kimmie Winroth, projektledare för Way Out West på Luger.

För att tillverka en enda t-shirt av bomull behövs omkring 2 700 liter färskvatten, det är lika mycket som en persons dricksvattenbehov i 2,5 år, medan en återbrukad t-shirt har ungefär 70 gånger lägre miljöpåverkan. Genom att använda redan producerade plagg görs stora besparingar på klimat och miljö.  Målsättningen inför årets Way Out West är att samla in 1 500 second hand t-shirts med hjälp av bland annat Elis, Göteborgs Stadsmission och Textile Movement.

— Vi behöver hitta sätt för en mer resurseffektiv konsumtion av textil och se till att de produkter som redan är producerade verkligen används. På Wargön Innovation arbetar vi för att stärka de resurseffektiva flödena och använder olika tekniker för automation och digitalisering för att effektivisera och kvalitetssäkra värderingen av använd textil. Kan vi skapa enhetliga produktgrupper och kvalitetsnivåer skapar vi förutsättningar för att linjära affärsmodeller hittar vägar till de cirkulära,säger Caroline Düberg Martinsson, Innovationsledare på Wargön Innovation.

Parallellt med insamlingen av second hand t-shirts till funktionärerna på Way Out West kommer Wargön Innovation och Luger att arbeta med frågor kopplade till utmaningar och möjligheter i mer resurseffektiva flöden, och möjligheterna för att skapa en cirkulär värdekedja som är både resurssmart och lönsam.

Är ert företag intresserade av att bidra till att göra eventbranschen mer cirkulär och hållbar? Läs mer nedan eller kontakta Kimmie Winroth för att veta mer.