Next Period – mensskydd till alla kvinnor

I utvecklingsländer är bristen på bra och hygieniska mensskydd den enskilt viktigaste orsaken till att kvinnor inte kan delta i arbetslivet i samma grad som män. Det är också orsaken till att flickor missar ca 2 månaders skolgång varje år eller att många rent utav hoppar av. Detta vill projektet Next Period ändra på.

När kvinnor deltar på arbetsmarknaden ökar produktiviteten och tillväxten i landet samtidigt som fattigdomen minskar. Frågan om mensskydd rör inte bara kvinnor, utan är en angelägenhet för hela samhället.

Hållbar och hygienisk

Utvecklingprojektet Next Period syftar till att utveckla ett mensskydd som är hållbart genom hela processen. Olika material ska undersökas för att hitta det som bäst möter det egenskaper som krävs. Genom att ta fram denna typ av mensskydd skapar projektet goda förutsättningar för att kvinnor i låglöneländer ska kunna gå till jobb och skola samt slippa sjukfrånvaro, infektioner och förlorad inkomst.

 

Next Period är ett mensskydd med potentialen att revolutionera världen och med i detta riksomfattande projekt finns representanter från svenska företag, gynekologer och barnmorskor samt kommuner, landsting och universitet.

Fakta Next Period

Projekdeltagare: Sibship Productions, Wargön Innovation, RISE IVF m.fl.

 

Projekttid: april 2019 – juni 2021

Budget:  SEK

Finansiär: Vinnova

Projektledare: Sibship Productions