Next Period syftar till att öka kunskapen kring strukturella orättvisor kopplat till mens, en normalisering av insatser bland makthavare och arbetsgivare samt att ta fram klimatneutrala, kostnadseffektiva och säkra mensskydd för alla

300 miljoner människor menstruerar varje dag och de kulturella, ekonomiska och strukturella orättvisor som omringar menstruation drabbar idag oerhört många av dem. Störst är utmaningen i låglöneländer, men problemen är globala och kräver omfattande, normativa förändringar.

Projektets mål:

Next Period syftar till att öka kunskapen kring strukturella orättvisor kopplat till mens, en normalisering av insatser bland makthavare och arbetsgivare samt att ta fram klimatneutrala, kostnadseffektiva och säkra mensskydd för alla

Utvecklingprojektet Next Period syftar till att utveckla ett mensskydd som är hållbart genom hela processen. Olika material ska undersökas för att hitta det som bäst möter det egenskaper som krävs. Genom att ta fram denna typ av mensskydd skapar projektet goda förutsättningar för att kvinnor i låglöneländer ska kunna gå till jobb och skola samt slippa sjukfrånvaro, infektioner och förlorad inkomst.

Wargön Innovations roll

Tillsammans med Sibship leder Wargön Innovation projektet Next Period. Wargön Innovation bidrar med lång erfarenhet av projektledning och produktutveckling. Projektet består av fyra huvudspår: Utbildning, produktutveckling, teknisk utveckling och opinion. Genom tydliga insatser och riktad kommunikation, fälttester, omfattande samarbeten med stora aktörer samt vård och skola, förväntas projektet kunna skalas upp successivt under projekttiden och generera strukturell effekt både globalt och internationellt.

Fakta

Projektledare för Wargön Innovation: Lisa Dohlnér Lundwall

Projektägare: Mittuniversitetet
Projektledning: Wargön Innovation

Projektdeltagare: Celwise, Mittuniversitetet, SIS, Stora Enso, Stadium, Lindex, Shader, Norrköpings kommun, Wateraid, Vänersborgs kommun, Destination Östersund

Projektid: februari 2022 – december 2024
Budget: 17 399 093
Finansiär: Vinnova

Senaste nytt

Senaste nytt