CircularMovement riktar sig till små och medelstora bolag i textil- och modeindustrin inom Västra Götaland och Halland som kan få hjälp att starta sin omställningsprocess genom tillgång till ny teknik.

CircularMovement – teknik för ökad cirkularitet

CircularMovement riktar sig till små och medelstora bolag i textil- och modeindustrin inom Västra Götaland och Halland som kan få hjälp att starta sin omställningsprocess genom tillgång till ny teknik. Även underleverantörer och partners till ovanstående bolag, samt företag i andra branscher och techbolag kan delta.

Genom att exponera företag för och ge dem tillgång till nya tekniker, nya maskiner, molntjänster och artificiell intelligens, AI, som har effekt på cirkularitet och hållbarhet är syftet att stötta företag att starta sin omställningsprocess till cirkulära affärsmodeller. I förlängningen ska det resultera i långsiktiga affärsfördelar för företag. Genom samtal och workshops med företag ska utmaningar och möjligheter utforskas för att säkerställa inköp av rätt maskiner och teknik som sedan finns tillgänglig för företag att testa sina teorier i DO-tank Center i Textile Fashion Center i Borås och hos Wargön Innovation i Vänersborg.

På Wargön Innovation finns redan en textilsorteringsmaskin för kommersiell skala installerad som bland annat består av den senaste fiberdetektionstekniken, Fibersort. Anläggningens test- och demosystem kan hantera och sortera textil i stora volymer vilket exempelvis kan användas för att storskaligt sortera textil för redesign och återbruk eller reklamationshantering och uthyrningsmodeller.

Projektet mål

Målet med CircularMovement är att få fler företag in i en omställningsprocess där ökad digitalisering och nya produktionsprocesser kan skapa en konkurrenskraft genom hållbara lokalare lösningar och samarbeten. Projektet kommer att bidra till att stärka Västra Götalandsregionens konkurrenskraft genom att näringar i regionen förstärks med nya verktyg och kunskaper.

Detta ska ske genom att:

  • Stärka företagens omställningsförmåga med tillämpandet av processer i andra initiativ och projekt.
  • Öka den digitala transformationen genom att exponera företag för ny teknik, nya maskiner, och transformation mot molntjänster och AI som har effekt på cirkularitet och hållbarhet.
  • Exponera fler företag för möjligheterna till testning och omställningsprocesser genom att exploaterabefintliga nätverk på ett strategiskt sätt.
  • Bidra till en grön omställning genom att erbjuda angreppssätt som visar alternativ till fast-fashion och tidigare konsumtionsmönster.

Inriktningen för projektet är att bygga bort flaskhalsar som i dag hämmar fortsatt arbete för att stärka företagens omställningsförmåga.

En vidare uppbyggnad av DO-tank center och Wargön Innovation ska ge digitaliserat stöd för cirkulära affärsmodeller och hållbar konsumtion. Företagen ges stöttning inför strategiska beslut om cirkulära affärsmodeller. I arbetet ligger också att främja branschöverskridande samverkan.

Fakta

Drivs av: Wargön Innovation och Science Park Borås

Projektparter: Science Park Borås/Högskolan i Borås (Projektägare), Wargön Innovation (Projektpart)

Projekttid: Juli 2021 – okt 2023
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO), Högskolan i Borås
Projektledare: Markus Danell, Wargön Innovation, Erik Valvring, Science Park Borås och Therese Bengtsson, delprojektledare för CircularMovement vid Högskolan Borås