Investeringar i ny teknik skapar förutsättningar för cirkulär omställning

Den 29 augusti bjöds företagare och aktörer från näringslivet in till slutevent i DO-tank Center i Borås. Syftet var att presentera resultatet av de investeringar som gjorts i projektet CircularMovement. Under dagen demonstrerades teknik som utvecklats inom projektet och det hölls en rad olika föreläsningar med inriktning på hållbarhet och cirkularitet.

CircularMovement, som drivs av Science Park Borås och Wargön Innovation, går nu mot sitt slut. Projektet har bland annat haft som mål att exponera företag för nya tekniker, nya maskiner, molntjänster och AI som har effekt på cirkularitet och hållbarhet.

– Circular Movement var ett projekt där vi strävade efter att demonstrera och göra ny teknik tillgänglig för företag inom både textil- och modebranschen och deras omgivande sektorer. Vårt främsta mål har varit att leda fler företag in i en omvandlingsprocess, där ökad digitalisering och nya produktionsmetoder kan skapa en konkurrenskraft genom hållbara och cirkulära lösningar och samarbeten på lokal nivå. Vi ville stödja företag i den omvälvande förändringen av sina verksamheter och hjälpa dem uppnå strategiska fördelar, berättar Therese Bengtsson, projektledare för CircularMovement vid Science Park Borås.

Ellen Flybäck och Therese Bengtsson. Foto: Vasilios Bartziokas

Investeringar i nya tekniska lösningar

En av de första maskinerna som projektet investerade i var en textilsorteringsmaskin för kommersiell skala som bland annat består av den senaste fiberdetektionstekniken, Fibersort, placerad hos oss på Wargön Innovation. Anläggningens test- och demosystem kan hantera och sortera textil i stora volymer vilket exempelvis kan användas för att storskaligt sortera textil för redesign och återbruk eller reklamationshantering och uthyrningsmodeller.

Under projektet har 14 entreprenörer testat sina affärsmodeller med hjälp av textilsorteringsmaskinen. Exempel på företag som använt sig av tekniken är Nimble Patch och Twood, som på olika sätt ger nytt liv till uttjänta jeans, samt Hodakova och Rave Review, som skapar nya plagg av textilier som sorteras ut i anläggningen. Fibersort-scannern möjliggör även materialutsortering, som en löpande viskosström till exempelvis textilåtervinningsbolaget ShareTex.

– Med vår maskinutrustning och system vill vi möjliggöra för regionens små och medelstora företag att skala upp eller utveckla sina cirkulära affärsmodeller för att öka deras konkurrenskraft inför framtiden. Att kunna verifiera sina affärer i större skala är ett mycket viktigt steg för framtidens cirkulära bolag, sa Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation, i samband med invigningen av textilsorteringsmaskinen.

En annan maskin som utvecklats inom CircularMovement är ett system för automatisk remake av kläder, placerad i DO-tank Center i Borås. Tillsammans med företagen ETON Systems och LedAI har det tagits fram ett system för att inspirera till cirkularitet där kläder, som inte har tillräckligt hög kvalitet för att nå secondhandmarknaden, kan få en ny chans. Genom automation och AI skapas möjligheter till nya affärsmodeller.

– Med ny teknologi öppnas möjligheter för textilbranschen att tjäna pengar på cirkularitet vilket är ett måste för att vi skall få till en förändring. Vi har tekniken och vi vill hjälpa företag att ställa om att bli mer hållbara, säger Mathias Bräck, innovationstekniker vid Science Park Borås.

Växlar upp för framtiden

Genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodal kommunalförbund kommer Wargön Innovations arbete med att stötta små och medelstora företag i att skala upp eller utveckla sina cirkulära affärsmodeller att fördjupas under de kommande tre åren.

– CircularMovement har varit ett viktigt projekt som gett oss möjligheten att hjälpa små och medelstora företag i deras omställningsresa och vi tar med oss många lärdomar från de samarbeten vi har haft kopplade till textilsorteringsmaskinen. Nu fortsätter vi att utveckla vår test- och demomiljö till att bli världsledande när det kommer till industriell sortering och värdering av textila material och ser fram emot att stötta entreprenörer och företag till att skapa konkurrenskraft i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi, säger Markus Danell.

Vill du veta mer om våra framtidsplaner och hur vi kan hjälpa dig i utvecklingen mot en cirkulär affärsmodell? Kontaka verksamhetsledare Markus Danell eller innovationsledare Caroline Düberg Martinsson.