Om Wargön Innovation

Wargön Innovation har som målsättning att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Det är ett utvecklingsprojekt med offentlig finansiering som startade 2012.

Wargön Innovation är en testbädd och en utvecklingsarena för materialinnovationer. Vi erbjuder affärs- och teknikutveckling för att skala upp materialinnovationer från idé-stadier till marknadsfärdiga produkter.

 

Vårt uppdrag är att möjliggöra produktion av framtidens koldioxidsnåla material och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt lokalt, regionalt och nationellt. Framtidens material är biobaserade och cirkulära och Wargön Innovation arbetar just nu med fokus på att stötta utvecklingen av tjänster och produkter inom textil, jordbruk och sjukvård. 

 

Projektet utgör en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030 och är ett samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv, offentliga parter och civilsamhället.


Innovatum AB är huvudman för Wargön Innovation som finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Hör av dig till oss!

Har du en innovation eller idé du vill ta vidare?
Välkommen att kontakta oss för att diskutera just dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss.