Om Wargön Innovation

Wargön Innovation har som målsättning att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Det är ett utvecklingsprojekt som startade 2012 och avslutas 2019.

Wargön Innovation erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process- och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från laboratorie- och forskningsmiljö till industriella pilotvolymer.

Projektet gynnar nyskapande, sprider kunskap och genererar samverkan. Sysselsättning och utveckling som främjar den entreprenöriella andan ska stärkas lokalt, regionalt och nationellt. Wargön Innovation är ett samverkansprojekt enligt Triple Helix.

Innovatum AB är huvudman för Wargön Innovation som finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Projektet ska:

  • Tillgodose behovet av att förnya svensk skogsindustri och verka för hållbar produktion.
  • Utveckla Wargön Innovation med fokus på tillämpade kommersiella projekt.
  • Bygga upp en stark intressentgrupp (nationellt, regionalt och med lokal förankring).
  • Bygga upp ett nätverk av innovativa kunskapspartners.
  • Koppla på utveckling av regionala aktörer med genomförarintresse.
  • Utveckla platsen Wargön med demonstratorer, för att i senare kommersiellt finansierade steg skapa förutsättningar för att bygga fullskaleanläggningar.
  • Utveckla metodiken att ta forskning till kommersialisering och sprida denna metodik som modell.

Hör av dig till oss!

Har du en innovation eller idé du vill ta vidare?
Välkommen att kontakta oss för att diskutera just dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss.