Om Wargön Innovation

Wargön Innovation har som målsättning att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Vi är idag en väletablerad aktör i det svenska innovationssystemet och vi utvecklar även våra internationella kontakter.

Wargön Innovation är en innovationsmiljö där vi lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Målet är att möjliggöra resan från laboratoriets idé- och gramskala till marknadsfärdiga produkter. Vi bygger delprojekt och arbetar tillsammans med de aktörer som behövs utifrån varje innovations unika behov. Vi samarbetar med näringsliv, akademi, offentliga parter och civilsamhälle och har ett mycket brett kontaktnät.

Vi verkar primärt i Västra Götaland och är en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030.

Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargöns verksamhet grundfinansieras med en budget på totalt ca 22 Mkr för tre år (oktober 2019 – september 2022) av EU:s regionala strukturfondsprogram för Västsverige (via Tillväxtverket), Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund.

Utöver styrelsen för Wargön Innovation AB leds och utvecklas den operativa verksamheten av en styrgrupp med företrädare för Innovatum Science Park, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund. Ett Advisory Board är bollplank och kontaktyta i strategiska utvecklingsfrågor.

Hör av dig till oss!

Har du en innovation eller idé du vill ta vidare?
Välkommen att kontakta oss för att diskutera just dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss.