Från avfall till resurs: så kan industrins textilrester tas tillvara

Efter tre intensiva år stänger vi nu dörren för TexChain3, ett projekt där drygt 30 parter samverkat för att hitta lösningar på hur vi bäst tar tillvara på textila restströmmar. På Wargön Innovation och The Loop Factory brinner vi för att skapa cirkularitet inom textilbranschen. Därför har vi i flera omgångar drivit initiativet TexChain. Syftet har varit att skapa förutsättningar för cirkulära affärsmodeller och att reducera spillet inom de industriella textila strömmarna. Vi har sett att det finns en stor vilja och ett stort engagemang hos företag att starta en cirkulär resa.

Inom ramen för TexChain3 som avslutades i augusti 2023 har åtta av parterna tagit steget att försöka hitta sätta att skapa cirkulära flöden inom den egna verksamheten tillsammans med andra aktörer inom projektet. De har synat sina textila processer och utifrån det arbetat vidare med pilottester och utveckling av sina cirkulära affärsmodeller. Där har prover gjorts med att på olika sätt använda textilt restmaterial, spill från produktion eller kasserade textilier.

Under projektets gång blev det också tydligt att den cirkulära ekonomin än så länge är relativt omogen i Sverige. Därför har det varit viktigt för oss att bygga nätverk för kunskap och inspiration, men också för materialflöden. Det är tydligt att det behövs en yta för köp och sälj av textila restströmmar för att förenkla för användare att hitta tillräckliga volymer. Därför har vi också tagit fram en marknadsplats som när den är klar kommer hittas på Texchange.se.

De företag som varit med och genomfört sina pilottester med oss har alla varit modiga nog att ge sig ut på en resa som få än så länge har påbörjat. Vinsterna är ändå tydliga och kanske än mer så för dem som vågar vara först. Inom projektet har det tagits fram nya kollektioner av kläder från kasserad textil, ljudabsorbent från tågsäte och en möbelserie med stoppning från utslitna jeans. Fantasin är det enda som har satt gränser. I det här magasinet har vi samlat resultaten från de åtta piloterna.

Vi hoppas du vill läsa och inspireras!

Ladda ner TexChain3 magasinet här.

TexChain3 är ett Vinnova-finansierat projekt som letts av The Loop Factory och Wargön Innovation. Projektet har fokuserat på råvaran textil och mer specifikt hur de textila restströmmarna från industrin, som idag i många fall ses som avfall, kan återanvändas i material eller produkter.