The Loop Factory, Varberg.

TexChain3

Vi står inför ett paradigmskifte. Att utvecklas från en linjär till en cirkulär ekonomi innebär att vi går från att tala om råvaror och avfall till att endast tala om råvaror.

TexChain3 syftar till att ta tillvara på värdet i textila restströmmar från industrin där det mesta idag går till förbränning. Det kan handla om alltifrån att vidareförädla textilt spill i nya produkter till att upcycla uttjänta eller oanvända arbetskläder.

Enligt en grov uppskattning finns det 6 000-14 000 ton textilt restavfall från industrin per år i Sverige. Att hitta nya användningsområden för dessa innebär nya affärsmöjligheter och utveckling av mer resurssmarta produkter.

Med i projektet finns fyra branscher som använder textil som råvara eller kan återanvända textilier i nya produkter. Branscherna är möbel och design, bygg och interiör, fordon samt konfektion/arbetskläder.

Projektets mål

Målsättningen med TexChain3 är att skapa nya branschöverskridande värdekedjor som gör det möjligt att industriellt kunna använda och vidareförädla textila reströmmar. Genom att utveckla affärsmodeller, teknik, processer och metoder som drar nytta av förädlingsvärdet skapas förutsättningar för nya cirkulära och resurseffektiva produkter och tjänster.

Vid projektets slut ska TexChain3 ha:
• Genomfört minst åtta pilotprojekt där minst fem kan visa på en affärsmässig och cirkulär potential och som kan genomföras efter projektets slut.
• Etablerat en plattform för textila restströmmar.
• Genomfört minst två kunskapshöjande aktiviteter som riktar sig till en bred publik utanför projektgruppen.

Genomförande

Pilotprojekten är en central del i TexChain3. Det innebär att etablera samarbetsmodeller i värdekedjan, identifiera tekniska behov och affärsmässig potential, ta fram prototyper och att analysera miljönyttan. Behovsanalyser hos företagen ska genomföras för att hitta cirkulära strategier och affärsplaner. Kunskapshöjande aktiviteter, workshops och nätverksbyggande är också viktiga delar i projektet.

32 parter deltar vilket visar på det stora intresset och behovet. Den breda uppslutningen skapar goda förutsättningar för att etablera nya former av samverkan, arbetsmodeller och innovationer som behövs för övergången till en cirkulär ekonomi.

*TexChain 3 är en fortsättning på genomförbarhetsstudierna TexChain 1 – cirkulära värdekedjor i textilindustrin samt Cirkulära tvätterier.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Susanne Eriksson

Projektkoordinator: Wargön Innovation och The Loop Factory

Projektdeltagare: Artex, Blåkläder, Borgstena, Contekton, Fogia, FORM2, Glimakra of Sweden, Kasthall, Rikstvätt Sverige, Ludvig Svensson, Martinson, Materia, National Högsäter, Novoplast, Region Skåne,  Samhall, Sculptur, Stormie Poodle, Taiga, TEKO Logistik, Texla, Tranemo Textil, Volvo Cars, Teko, Västkuststiftelsen, Sveriges Tvätteriförbund, Bil Sweden, Trä- och möbelföretagen, RISE IVF, Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen.

Projekttid: Nov 2020 – juni 2023
Budget: 11 000 000 SEK
Finansiär: Vinnova tillsammans med projektdeltagare.

Läs mer om projektet:

Metodboken:

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver helt nya sätt att förhålla sig till hur produkter tillverkas, används och tas om hand för att gå vidare till en ny användarfas. Nya applikationer och strategier hos företag och aktörer, samverkan över branschgränser, samverkan över hela värdekedjan, nya ekosystem samt engagemang från slutanvändarna är alla förutsättningar för att klara övergången.

Metodboken är ett av resultaten av projektet TexChain3. Här har vi samlat vad vi kallar best practice för att ta din idé eller din verksamhet bort från det linjära och mot det cirkulära. I den här boken får du handfasta råd om hur du ska gå till väga, steg för steg.

Önskar du stöd på din cirkularitetsresa – tveka inte att kontakta oss.
Hela Metodboken finns för nedladdning här: Metodboken