Lisa Dohlnér Lundwall, kommunikatör och Emma Trell, projektekonom. Fotograf: Elin Segerlind

Ytterligare förstärkning av personalstyrkan på Wargön Innovation

Som ett led i utvecklingen av Wargön Innovation har personalstyrkan kompletterats med ytterligare två anställda – Lisa Dohlnér Lundwall och Emma Trell.

I juni tillträdde Lisa Dohlnér Lundwall som kommunikatör på Wargön Innovation. Tillsammans med Elin Segerlind kommer hon att ansvara för verksamhetens kommunikation och PR. Lisa kommer senast från en roll som kommunikatör på Science Park Borås.

— Jag har haft ögonen på Wargön Innovation under många år så att få börja jobba här är en dröm som går i uppfyllelse. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Elin och att genom vår kommunikation få fler att upptäcka allt spännande som sker här i lokalerna, säger Lisa.

Emma Trell tillträder i augusti som ekonom på Wargön Innovation. Emma har de senaste tre åren arbetat som redovisningsekonom på Ljusell Ekonomi där Wargön Innovation varit en av hennes kunder.

—Det känns otroligt roligt att få möjligheten att fortsätta jobba med ekonomin på Wargön Innovation och få vara en del av hela Wargön-teamet som är ett fantastiskt gäng med härlig arbetsglädje och stort engagemang, säger Emma Trell.

Wargön Innovation är i en expansiv fas och fortsätter att rekrytera nya kollegor. De rekryteringar som skett hittills ser Markus Danell blir ett starkt tillskott till Wargön Innovation.

— Lisas erfarenhet av att arbeta med kommunikation i en innovationsmiljö som Science Park Borås, som dessutom har många gemensamma projekt med oss på Wargön Innovation, kommer att bli ett värdefullt tillskott till vårt kommunikationsteam. Att till det få Emma med sin långa erfarenhet av Wargön Innovation på plats hos oss stärker oss ytterligare, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Wargön Innovation är en väletablerad innovationsmiljö för utveckling av hållbara material och cirkulär omställning som stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer. På Wargön Innovation finns också en test- och utvecklingsmiljö för industriell sortering och värdering av material och produkter i cirkulära kretslopp. Genom ny finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden ska Wargön Innovation under de kommande tre åren fördjupa arbetet med att stötta små och medelstora företag i att skala upp eller utveckla sina cirkulära affärsmodeller och ge stöd för att ta materialinnovationer från idé till industriell skala.