Wargön Innovations anläggning i Vargön. Fotograf: Jerry Lövberg

Wargön Innovation skalar upp verksamheten för framtidens cirkulära affärsmodeller

Wargön Innovation har, tillsammans med Science Park Borås, beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårig satsning för att stötta små och medelstora företag (SMF) i omställningen till cirkulära affärsmodeller och ökad resurseffektivitet. Målet är att bidra till ökad konkurrenskraft för SMF och grön omställning i Västsverige, men också att utveckla en världsledande test- och utvecklingsmiljö för industriell sortering och värdering av textila material.

Samhället står inför stora förändringar och för att klara de miljö- och klimatmål som finns i Sverige likväl som i Europa behöver mycket fortfarande göras. Under de kommande tre åren ska Wargön Innovation och Science Park Borås fördjupa arbetet med att stötta SMF i att skala upp eller utveckla sina cirkulära affärsmodeller och ge stöd för att ta materialinnovationer från idé till industriell skala. Genom att främja företagens idéer kring nya innovativa material och produkter stärks deras konkurrenskraft på en ny marknad med krav på hållbarhet och cirkularitet.

— På Wargön Innovation är vi stolta över den test- och utvecklingsmiljö som växt fram i vår anläggning i Wargöns industri- och innovationspark och vi ser att utvecklingen av ett internationellt textilkluster i Västsverige är möjligt. Wargön Innovation har utvecklats till en unik och spetsig aktör. Vi är tacksamma för stödet att fortsätta utveckla vår miljö och ser fram emot att möjliggöra de innovationer och lösningar som driver en hållbar utveckling, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

— Vår kapacitet möjliggör att inspirera och vägleda företag på sin utvecklingsresa. Att stötta företag i arbetet med att utveckla innovationer och testa produkter bidrar till att skapa konkurrenskraft i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. Detta är vår viktigaste uppgift, säger Caroline Düberg Martinsson, innovationsledare på Wargön Innovation.

Behov av automatiserade lösningar

I och med EU:s textilstrategi med krav på insamling och sortering av textil från 2025 kommer mängden textil som behöver hanteras i Sverige att öka. Idag sker sorterings- och värderingsarbetet framför allt manuellt och småskaligt. När volymerna förväntas öka kraftigt krävs nya automatiserade lösningar. I det arbetet tar Wargön Innovation nu en ledande roll för att utveckla morgondagens effektiva värderings- och sorteringssystem.

— Under de kommande tre åren ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att stärka upp och tillgängliggöra vår test- och utvecklingsmiljö för automatiserad industriell sortering, värdering och utveckling av textila material och tjänster, säger Markus Danell.

Unika möjligheter för test av nya innovationer

Samarbetet med Science Park Borås möjliggör ett bredare stöd till företagen genom tillgång till   nätverk, kompetens och resurser.  De test- och demomiljöer som finns tillgängliga på Wargön Innovation och Science Park Borås ger unika möjligheter för företag att testa och utveckla sina innovationer.

– Genom samarbetet mellan Science Park Borås framstående innovationsmiljö DO-tank Center och Wargön Innovation sätter vi än större fokus på att driva omställningen mot ökad cirkularitet i alla led inom textil- och modebranschen. Samarbetet är ett tydligt exempel på hur olika aktörer kan samverka med målet att skapa verklig förändring. Tillsammans kommer vi att vara mer heltäckande på att stödja innovation med hållbarhetsdriven tillväxt för en cirkulär textil- och modebransch. Det kommer påskynda omställningen och göra skillnad för företagen, miljön och samhället, säger Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås.


Projektet sker i samverkan mellan Wargön Innovation och Science Park Borås och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborg kommun och Fyrbodals kommunalförbund.