Från uttjänta arbetskläder till nya foder. Foto: Elin Segerlind

Tranemo Workwear: Arbetskläder återvinns och blir nya

Arbetskläder som är uttjänta, komplexa och kanske till och med kontaminerade med oönskade kemikalier, är det något som går att återvinna till nya produkter? I projektet TexChain3 har vi utfört en pilot tillsammans med Tranemo Workwear. Där tog vi avstamp i ett av de svåraste materialen att återanvända och återvinna: färdiganvända, komplexa arbetskläder med risk för oönskade kemikalier.

Målet för Tranemo under piloten var att förlänga livslängden på sina plagg. Genom prototypframtagning och mekanisk återvinning samt kvalitets- och kemikalietestning utforskades framtagningen av en ny vadd från färdiganvända arbetskläder, som kan användas som foder i en jacka. Svaret på frågan om det är möjligt är fortfarande okänd men resultaten visar på stor potential att lyckas och piloten har bidragit till höjd kunskap kring återanvändning av komplexa material.