Främjar en kretsloppsbaserad produktion av grönt protein och användning av det cellulosa baserade restmaterialet i bland annat textilproduktion.

Green Valleys 2.0

Green Valleys syfte är att främja en kretsloppsbaserad produktion av grönt protein i västra götalandsregionen och att skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för lantbruksbranschen. Vi står idag inför stora utmaningar vad gäller självförsörjningsgraden och vårt beroende av import av bland annat foder, konstgödsel och energi. Efterfrågan på växtprotein har ökat kraftigt de senaste åren vilket kräver alternativa och mer hållbara produktionsmetoder. Grön bioraffinering av gräs och klöver är en mycket lovande lösning för att få fram ett högvärdigt grönt protein. Lösningen bygger på att man även använder och vidareförädlar restströmmarna från produktionen av det gröna proteinet, vilket ökar förutsättningarna för att det blir ett ekonomiskt hållbart alternativ till importerat växtprotein.

Från tillverkningen av fiberprotein kommer det bli en restprodukt, en presskaka och projektet kommer också handla om att hitta fungerande lösningar för att använda den. Där kommer projektet titta på möjligheten att se om den kan fungera som foder till andra djur, men också om den kan användas till produktion av biokol eller se om den kan användas i produktion av textil.

Projektets mål:

Det övergripande målet med Green Valleys är att främja en kretsloppsbaserad produktion av grönt protein i västra götalandsregionen och att skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för lantbruksbranschen.

Ytterligare ett mål i projektet är att lokala företag eller samverkansinitiativ ska ta fram beslutsunderlag för att investera i systemlösningen. Projektet syftar också till att öka samarbetet mellan Danmark, Sverige och till viss del Norge för att kunna dra nytta av varandras kunskaper för att lösa de gemensamma utmaningar kring livsmedelsförsörjning som vi ställs inför.

Vilken roll har Wargön Innovation?

För varje kilo grönt protein som produceras i den befintliga systemlösningen produceras 45 kilo av den fiberrika restprodukter presskaka. Om gräsprotein ska ersätta stora delar av vår sojaimport kommer det att produceras enorma mängder presskaka, därför är det viktigt att hitta bra användningsområden för dem.

Det är i den här delen av projektet som Wargön Innovation kommer in. Tillsammans med flera andra aktörer kommer vi se till möjligheten att använda presskakan, som är ett cellulosamaterial,   i produktion av textilier. Redan idag används cellulosa fibrer vid tillverkning av textil i form av viskos, men då kommer råvaran istället från skogen. Att kunna använda restprodukten är en viktig aspekt och ytterligare en möjlig inkomstkälla för lantbrukarna samtidigt som det är med och löser textilbranschens problem med höga utsläpp från produktionen.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Susanne Eriksson

Projektkoordinator: AGROVÄST

Projektdeltagare:
Wargön Innovation, Aarhus Universitet, Chalmers Tekniska högskola, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Skive Kommune, Sveriges Lantbruksuniversitet, Västra Götalandsregionen, Naturbruksgymnasiet Sötåsen,

Projekttid: 2023-2026
Budget:
Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Senaste nytt

Senaste nytt