Hodakova

Upcyclade plagg av utsorterad textil.

Hodakova skapar upcylade plagg av utsorterad textil som inte är säljbar på den svenska second hand-marknaden. Sedan starten 2020 har Ellen Hodakova Larsson skapat uppseendeväckande kollektioner som visats på modeveckorna i både Paris och Milano.

WI x Hodakova

Wargön Innovation stöttar Hodakova med utsortering av textil från de restströmmar som inte är i tillräckligt gott skick för att säljas på den svenska second hand-marknaden och bidrar till utvecklingen av de sorteringskriterier som används i utsorteringen.

Hodakova får stöd från Wargön Innovation genom projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden, ett projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodal kommunalförbund.

Fakta

Kontaktperson på Wargön Innoation: Annika Ödman

Kontaktperson på Hodakova:

Hemsida: www.hodakova.com