Vision

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material.

Affärsidé

Wargön Innovation erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process-
och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från forskningslabb till kommersiella pilotvolymer.

Wargön erbjuder en attraktiv plats för fullskaliga produktionsanläggningar.

Wargön kanaliserar en viktig del av regionens utbud av passande industritomter.

vision