Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i arbetet med att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. Vår vision är att möjliggöra produktion av framtidens material, i Sverige.

Vi erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process- och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från laboratorie- och forskningsmiljö till kommersiella pilotvolymer.

Vår utgångspunkt är den svenska skogen, men också närliggande kedjor som leder till ett mer hållbart samhälle.

Projektet gynnar nyskapande, sprider kunskap och genererar samverkan. Sysselsättning och utveckling som främjar den entreprenöriella andan ska stärkas lokalt, regionalt och nationellt.

Wargön Innovation är ett samverkansprojekt enligt Triple Helix, vilket innebär ett nära samarbete mellan samhälle, högskola/universitet och näringsliv.

Möjligheterna. Engagemanget. Nätverken. Kunskapen. Förutsättningarna för att ta ditt forskningsprojekt vidare finns här.

HÖR AV DIG TILL OSS

Har du en innovation eller idé du vill ta vidare? Välkommen att kontakta oss för att diskutera just dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss. Klicka här för att komma till vår kontaktsida.

Wargon_broschyr