Inledningsvis tog Vänersborgs kommun det övervägande ekonomiska ansvaret för att driva de breda och komplexa processerna för Wargön Innovation. Kommunen fick viss delfinansiering genom Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och Innovatum. I takt med att arbetet har utvecklats, så utökas även det ekonomiska ansvaret till regionala och centrala samhällsnivåer med nya finansiärer på plats. Den pågående etableringsfasen finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfond), Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun.

Vänersborgs kommun har ett fortsatt och stort intresse av etableringarna och att medverka till att Wargön Innovation byggs upp – och är därför beredd att långsiktigt engagera sig för Wargön Innovation. Som en del i detta investerar kommunen stora belopp för att bygga den interna infrastrukturen på Wargön samt för att verka för att etablera en hamn på området och på så sätt skapa de fysiska förutsättningarna för den tänkta utvecklingen.

Läs mer på Vänersborg hemsida ›
vanersborg

MARIE DAHLIN

KOMMUNALRÅD (S) VÄNERSBORG
Marie Dahlin
– Nya friska jobb i en framtida bransch är vårt mål med Wargön. Viktigt är att vi är med och utvecklar framtiden i regionen. Det är roligt att den politiska uppslutningen är stor både i regionen och lokalt.

GUNNAR LIDELL

KOMMUNALRÅD (M) VÄNERSBORG
Gunnar Lidell
– Utvecklingen av Wargön är långsiktig, och en mycket viktig del i vårt byggande av framtidens Vänersborg. Vi är med och möjliggör etableringar och tillväxt i innovativa framtidsbranscher!