Innovatum verkar som en brygga mellan forskning och näringsliv. Innovatums projektarena fungerar som en plattform för forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektarenan består av både fysiska resurser och en stödjande organisation. Projekten bygger ofta på ett nära samarbete mellan akademi, industri och samhälle.

Innovatum har stor erfarenhet av att knyta samman parter som gemensamt bidrar till utveckling av ett projekt, en innovation, en idé, en produkt etc.

Innovatum söker den spetskompetens som kan bidra och bygger ofta projekt som kan få medfinansiering ur olika källor; både regionala, nationella och internationella. Genom huvudmannaskapet för Wargön Innovation stärks Innovatums fokusområde energi- och miljöteknik ytterligare.

Läs mer på Innovatums hemsida ›
_H9A3765