Allting tar tid i början. Det behöver ta tid och det måste ta tid. Labba, testa och arbeta i lugn och ro. Skynda långsamt. Men så plötsligt – laboratoriet i grammiljön känns alldeles för litet och projektet kommer inte vidare.

Det är då det är dags för nästa fas. Den vi kallar kilo.

En idé om ett nytt material kommer aldrig att skapa intresse från marknaden om den inte också åtföljs av en bevisad process- och produktionsteknologi, förutom sedvanlig affärsplan och starkt entreprenörskap. Potentiella intressenter och investerare vill veta vad materialet kostar, vilka egenskaper det har, och om det på ett trovärdigt sätt kan kopplas samman med deras tillverkning.

Därför kommer materialinnovationer ofta att handla om att också utveckla nya process- och produktionsmetoder.

Wargön Innovation skapar förutsättningarna för nästa kliv. Att testa och arbeta fram innovationen ytterligare, i ny miljö med nya resurser. För att klara större tänk och produktion. Kommersialisering.

För trots att Sverige satsar många miljarder på forskning, når en stor del av projekten aldrig kommersiell innovation. Det är en utmaning att ta sig från laboratoriet till industriell verksamhet. Wargön Innovation ger forskningsprojekt rätt förutsättningarna för att lyckas – i ton.

Uppskalningen kan beskrivas i tre steg: idé, pilotanläggning och industri, där varje steg innebär allt större och större investeringar både i anläggningstillgångar och arbetstid. Typiska investeringar i anläggningstillgångar för steg 2 är upp till 20 miljoner kronor. Steg 3 är en slutlig investering som handlar om miljardbelopp. Men har innovationen väl klarat av de första två stegen finns det oftast både kompetens och kapital för steg 3.

ide-gram-kilo-ton