Efter Holmenkoncernens beslut att riva anläggningarna på Wargön, inleddes företagets stora rivnings- och saneringsprocess. Samtidigt startade förhandlingar som ledde till att Vänersborgs kommun köpte området. I kommunens omstart av processerna kring områdets utveckling presenterades de första slutsatserna och förslagen i december 2011.

Kommunen etablerade en processorganisation bestående av en politisk styrgrupp samt ledningsgrupp och arbetsgrupp på tjänstemannanivå. Till ledningsgrupp och arbetsgrupp knöts också företrädare för Innovatum. Arbetet gick därmed in i en tydlig projektfas. Kommunstyrelsen i Vänersborg beslutade i januari 2012 att ansvara för utvecklingsprocessen kring Wargön.

Det här är de mål som kommunstyrelsen har satt upp för Wargöns utvecklingsprocess:

  • Skapa nya arbetstillfällen
  • Medverka till långsiktig lokal och regional utveckling
  • Stärka Vänersborgs och regionens profil inom energi- och miljöområdet
  • Stärka Vänersborgs och regionens innovativa profil
  • Stärka Vänersborgs kopplingar till Innovatum, högskolor och forsknings/utvecklingsverksamhet