Textiljakten samlade in 20 ton under tre veckor!

Den årliga Textiljakten har genomförts i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla och i år samlades 20 ton textilier in under tre veckor. Idag slänger vi mer än 7,5 kilo textilier per person och år i Sverige direkt i soptunnan, textilier som hade kunnat gå till återbruk eller återvinning. Målet med Textiljakten är därför att öka folks medvetenhet kring möjligheterna att ta hand om förbrukade textilier och att förbereda inför den obligatoriska insamling av textilier som kommer från 2025. Läs mer om resultatet av textiljakten här: 20 ton textilier samlades in på tre veckor. | Innovatum Science Park 

Kontakta respektive kommun för närmare information om insamling lokalt.