Tre veckor - Tre kommuner - 30 ton

Tre kommuner gör gemensam sak!
Textiljakten ska öka återvinningen och pågår under veckorna 46-48!
Klicka dig in och läs mer om hur det går till i just din kommun:

Allt för mycket textilier hamnar i våra sopor istället för där de hör hemma i återvinningscontainrar för textilier. Idag eldar vi upp drygt 200 ton textilier varje dag – tänk om vi kunde ta tillvara på textilierna och se dem som en outnyttjad resurs istället.

Under tre novemberveckor, 46-48, uppmanas invånarna i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla att sortera ut kläder och textilier som inte används. Och istället för att slänga det i soporna lämna in dem för återbruk eller återvinning.Textiljakten är ett sätt att öka medvetenheten kring textil och hur stora miljöbesparingar som kan göras om man tar hand om den på rätt sätt när den är inte önskas användas mer.

Textiljakten är ett samarbete mellan de tre kommunerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan tillsammans med Wargön Innovation, inom ramen för projektet WargoTex Development.

Kommunerna tar sig an utmaningen på olika sätt vilket kan läsas mer om under respektive länk högre upp på sidan. Genom att vara med i Textiljakten har man möjlighet att få komma på studiebesök hos oss på Wargön Innovation, läs mer om det under varje kommuns sida.

WargoTex Development

WargoTex Development verkar för att utveckla sortering för textil och tittar på hela kedjan från insamling, via sortering – återbruk – redesign – återvinning, till slutkund. Projektet WargoTex finansieras av RE:source, ni kan läsa mer om projektet genom att klicka på knappen.

 

Kan man verkligen lämna in alla textilier?
Ja, du kan lämna in alla kläder, skor och textilier som inte är fuktiga eller förstörda av oljor eller kemikalier.

Vad händer med textilierna som samlas in under textiljakten?
– De textilier som samlas in under textiljakten kommer först till Wargön Innovation där allt vägs och delvis sorteras. Då vi hoppas på att nå målet på 30 ton så kommer vi inte att ha möjlighet att sortera allt utan delar av det kommer att tas om hand och sorteras av Björkåfrihet som också är en part i projektet. Sen är tanken att textilierna ska användas för att återbruk, redesign eller kanske användas som råvara till nya produkter.