Streamateria – komposterbara kläder i ny affärsmodell

Genom att skapa plagg av bionedbrytbara material, av god design och nära konsumenten har materialet och affärsidén Streamateria potential att tillfredsställa marknadens efterfrågan på fast fashion, men med betydligt mindre miljöpåverkan.

År 2018 beräknas den globala konsumtionen av textilt material uppgå till 90 miljoner ton. År 2040 indikerar prognoserna 200 miljoner ton. Samtidigt är konventionell textilproduktion förknippad med enorma miljö- och hälsoproblem. Textilindustrin klassas som den näst mest klimatpåverkande industrin i världen, efter oljeindustrin och i många länder är textilproduktion den enskilt största industriella vattenförorenaren.

 

Komposterbar textil

Projektet kring Streamateria tar avstamp i de genombrott för textila material, cirkulära processer och produktionsmetoder som Guringo Design Studio har gjort, uppstöttat av bl.a. Borås Textilhögskola och BioInnovation.  Det bionedbrytbara materialet, Streamateria, bedöms ha en markant lägre miljöpåverkan än konventionell textil. Komponenterna kan också produceras i ett nordiskt klimat, vilket ger minskad miljöpåverkan från transporter. Materialet har dessutom potential att massproduceras för att ingå olika applikationer, från modeplagg till tekniska textiltillämpningar. Slutligen möjliggör Streamateria produktion av den slutliga textila produkten nära konsumenten.

 

Streamateria förändrar värdekedjan

Streamateria skulle kunna fungera som möjliggörare för framtidens fast fashion. Fördelen med bionedbrytbara kläder är inte bara att de är billigare att tillverka, utan också att de intuitivt bejakar progressiviteten och konsumtionsvanor som modeindustrin i stor utsträckning är baserad på. Samtidigt, genom att minska avståndet mellan konsument och producent ökar tilliten till den kvalitet som många konsumenter är beredd att betala för. Streamaterias affärsmodell är ett första steg till en mer genomgripande systemförändring där alla konsumenter i slutändan faktiskt betalar för vad det egentligen kostar att producera en vara.

Entreprenör och projektledare för Streamateria är Guringo Design Studios. Wargön Innovation kommer primärt att arbeta med affärsplanen och tillhörande marknadsanalys, affärsscenarion och stödjande planering.

Fakta Streamateria

Projekdeltagare: Guringo Design Studio, Wargön Innovation, RISE IVF, Fiber-X, Patriksson Communication

 

Projekttid: 2018-11-05 till 2019-08-05

Budget: 580 000 SEK

Finansiär: Vinnova

Projektledare: Guringo Design Studio. Kontakt Wargön Innovation, Joel Arnoldsson.