Foto: Artex

Artex: Skapar nya produkter av gamla tågsäten

Från industrin genereras idag stora mängder textila rester. Det är t.ex. spill från produktionen och det här spillet tas tillvara på i väldigt låg utsträckning idag. Det tycker vi på Wargön Innovation och våra projektpartners på Artex var ett stort resursslöseri. Tillsammans med 34 ytterligare parter som vill gå framåt och arbeta för att minska det textila spillet startade vi ett projekt för att hitta bättre sätt att använda de textila resterna.

För Artex innebar det att de har arbetat med ett spill från den egna produktionen. De har tagit använda tåg- och bussäten och skapat en ny produkt, en ljudabsorbent. I filmen nedan kan du se processen från tågsäte till ljudabsorbent.

Se film på LinkedIn eller Facebook