Etablering av test- och demo-anläggning för textila resurser

I Sverige slängs och bränns idag stora mängder kasserad textil eftersom det saknas system för storskalig insamling, sortering och återvinning. Projektet WargoTex Development ska utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på resurserna.

Textilkonsumtionen ökar snabbt. Av de cirka 13 kilo textil som varje svensk konsumerar per år hamnar 8 kilo direkt i avfallspåsen. Dessutom genereras stora mängder uttjänta textilier inom verksamheter som sjukvård, transport och inredning. Det är de här materialtillgångarna projektet vill ta vara på. Det finns mycket att tjäna både miljömässigt och ekonomiskt på att återanvända textil för olika tillämpningar, men för att göra det behöver systemet utvecklas på flera fronter.

Utvecklar system för storskalig hantering

Den insamling och sortering som sker idag organiseras framförallt småskaligt av välgörenhetsorganisationer som redan idag har utmaningar med att hantera de volymer som människor skänker. För att nå en betydligt högre insamlingsgrad och ta tillvara textil som råvara i stället för avfall finns behov av en mer industriell hantering. WargoTex Development kommer att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning. Fortfarande i nära samarbete med välgörenhetsorganisationerna, men även med nya viktiga aktörer för att kunna nå samhällets mål om kraftigt ökad insamling.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag med nationella mål för kraftigt ökad textilinsamling och Sverige ligger långt efter flera andra länder när det gäller insamlingsgrad. Målet med projektet är att bidra till att skapa förutsättningar för ett nationellt system för insamling och en storskalig anläggning för industriell sortering av uttjänta textilier.

En pilotanläggning för sortering kommer att inrymmas i Wargön Innovations test- och demoanläggning i Vargön, Vänersborgs kommun.

Fakta
WargoTex Development

Projektägare: Wargön Innovation/Innovatum. Kontakt, Susanne Eriksson.

Projekttid:  juni 2018 till december 2020

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, Circle Economy, Björkåfrihet fd. Emmaus Björkå, Myrorna, Röda Korset, nationellt och lokalt, Texaid, Lindex, Varner, KappAhl, Forbo Flooring AB, Ragn-Sells AB, OP Teknik AB, Re:newcell, Sellhelp AB, TEKOVänersborgs kommun, Uddevalla Energi AB, Trollhättan Energi AB, Sörab, RISE IVF, The Loop Factory

Finansiär: RE:Source