Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen i EU. 

Textile movement

Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen i EU. 

Målet är att stärka företagens konkurrenskraft och öka attraktionskraften för nya investeringar och framtidens kompetensförsörjning inom textil och mode. Ambitionen är att etablera en långsiktig satsning som utvecklar och anammar Västra Götalands textila styrkeområde.

Rörelsen är en sammanslutning av näringsliv och offentliga aktörer tillsammans kommer att arbeta för att skapa en gemensam plattform och community inom sex textila spetsområden:

  • Cirkulär design
  • Tillgång till lokal produktion
  • Materialutveckling
  • Öppna innovationsmiljöer
  • Morgondagens talanger
  • Öppna testmarknader

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Caroline Düberg Martinsson

I strategigruppen ingår: Wargön Innovation, TEKO, Svensk Handel, Swedish Fashion Council, Högskolan Borås, Science Park Borås, RISE, Proteko, TIllskärarakademin, Borås Stad, Boråsregionen, Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om projektet:

Textile Movement
Västra Götalandsregionen

Senaste nytt

Senaste nytt