Tex.IT –
Informationssystem för framtidens textilier (RFID)

De textila material som finns på marknaden är mycket komplexa och omfattar ofta blandningar av flera olika fibertyper, med olika infärgningssystem och ytbehandlingar vilket försvårar cirkulära flöden. För att möjliggöra spårbarhet och säkerställa en effektiv sorteringsprocess, som kan ta hänsyn till fiberkomposition och kemiskt innehåll i använda textilier, behövs nya adaptiva metoder för identifiering av textilprodukter. I projektet Tex.IT ligger fokus på informationssystem baserat på RFID för den textila värdekedjan.

RFID kan lägga grunden för cirkulära textila värdekedjor
Användningen av digitala informationsbärare integrerade i plagg har potential att kraftigt öka framtida spårbarhet i produktions och distributionsled, men också för att underlätta efterföljande processer och lägga grunden för cirkulära textilvärdekedjor. Ett system baserat på RFID, med en mängd olika användningsområden som svarar mot olika aktörers behov i textilvärdekedjan, är framtidsvisionen för Tex.IT-projektet.

Tex.ITs specifika mål är att bygga upp kunskap och kompetens avseende:

  • Informationssystemmodell
  • System för datainsamling
  • Översikt över befintliga standarder och kartläggning av standardiseringsbehov
  • Kostnadsberäkning och utvärdering avseende investeringsbehov
  • Informationssäkerhet och integritetsfrågor

Projektkoordinator: RISE IVF

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Almedahls, Boer Group, Boxon AB, FIDRA UK, Filippa K Group AB, Fristads Kansas AB, Föreningen Emmaus Björkå, Gina Tricot AB, GS1 Sweden, Peak Performance Production AB, RISE Acreo, RISE SICS, Rudholm & Haak, SIS – Swedish Standards Institute, Stadium Aktiebolag, TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag Service AB, The European Outdoor Group, TPC Textile AB, TST Textile

Projekttid: nov 2018 – juni 2021

Finansiärer: Vinnova

Budget: 7 509 000 SEK

Projektledare: Lisa Schwarz Bour, RISE
Kontakt Wargön Innovation: Susanne Eriksson