Ambitionen med TexChain är att analysera och utvärdera förutsättningar och möjligheter till ett cirkulärt system* inom textilindustrin. Detta är särskilt viktigt då textilindustrin idag klassas som en av de mest förorenade i världen.

TexChain – för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Ambitionen med TexChain är att analysera och utvärdera förutsättningar och möjligheter till ett cirkulärt system* inom textilindustrin. Detta är särskilt viktigt då textilindustrin idag klassas som en av de mest förorenade i världen.

TexChain är en genomförbarhetsstudie som ska skapa förutsättningar för samverkan mellan alla parter genom hela kedjan av  aktörer, från råvaruproducenter till återvinningsaktörer. Intresset från branschen är stort och hela tolv bolag från näringslivet tillsammans med forskningsinstitut som RISE är involverade i projektet. Projektet utgör en del av utvecklingen inom ett av Wargön Innovations fokusområden – Textil**.

Projektets mål

Tydligt klargöra förutsättningar, behov och vinster med cirkulära flöden och öka spridningen inom industrin för att attrahera ytterligare projektpartners till nästa fas.

* Cirkulärt system: En cirkulär ekonomi är ett system som vill återskapa produkter, komponenter och material och behålla dem i systemet med ett så högt värde som möjligt över tid.  

** Övriga områden är Jord-/lantbruk och vården.

Fakta

TexChain

Projektägare: Wargön Innovation
Projektdeltagare: The Loop Factory, Blåkläder, Martinssons konfektion, Bogesunds Väveri, Fabric Resource Sweden, GW logistics, Horda Stans, Kasthall Group, N Å Formtextil, RISE, Re:Newcell, Sporda Nonwoven, TEKO, Texla, Tranemo Textil fff

Projekttid: 2018-2019
Budget: 811 900 SEK
Finansiär: Vinnova

Projektledare: Maria Ström, Wargön Innovation