Wargön Innovation har, tillsammans med Herning kommune och flera andra aktörer, beviljats medel för ett treårigt projekt från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för att stödja utvecklingen av insamlings- och sorteringsmetoder för mer resurseffektiva och affärsmässiga flöden av textilavfall. Projektet tar ett helhetsgrepp kring hela den textila värdekedjan och kommer att jobba med att utveckla efterfrågan och avsättning på insamlat textilavfall och fokusera på metoder för insamling som bevarar värdet i textil, samt effektiva och skalbara försorteringsmetoder.

SorTex

Wargön Innovation har, tillsammans med Herning kommune och flera andra aktörer, beviljats medel för ett treårigt projekt från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för att stödja utvecklingen av insamlings- och sorteringsmetoder för mer resurseffektiva och affärsmässiga flöden av textilavfall. Projektet tar ett helhetsgrepp kring hela den textila värdekedjan och kommer att jobba med att utveckla efterfrågan och avsättning på insamlat textilavfall och fokusera på metoder för insamling som bevarar värdet i textil, samt effektiva och skalbara försorteringsmetoder.

Från och med 2025 ska textilavfall samlas in separat och det är kommunerna som får ansvar för insamlingen. Textil är en cirkulär resurs med potential att återbrukas eller återvinnas, och det är därför viktigt att insamlingen sker på ett sätt som inte riskerar att förstöra eller sänka värdet på textilierna. Av samma anledning är det viktigt att de insamlade textilierna sorteras på ett sätt som gör att potentialen i varje textil kan tas tillvara på bästa sätt. Sorteringen behöver också ske på ett sätt som både är effektivt och uppskalningsbart.

SorTex samlar aktörer från Danmark och Sverige, både från offentlig och privat sektor, och kommer att identifiera metoder för att:

  • effektivt samla in textilavfall
  • effektivisera och skala upp försorteringen av textilavfall
  • utveckla efterfrågan på flera fraktioner
  • utveckla avsättning för dessa fraktioner

Projektet är en del av Västra Götalandsregionens satsning Textile Movement.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Gabriella Engström

Projektägare: Herning Kommune, Danmark

Projektkoordinator i Sverige: Wargön Innovation

Projektparter:  Wargön Innovation, Herning kommune, Borås Energi & Miljö, Bæredygtig Herning, Cyclothe, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Göteborgs Stad, NewRetex, Professionshøjskolen VIA University College, Svenljunga kommun, SYSAV, Trollhättan Energi, Vänersborgs kommun

Projekttid: 1 september 2024 – 31 augusti 2027

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Västra Götalandsregionen

Läs mer om Interregs satsning och projektet här:

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljar EU-finansiering till sju nya projekt

SorTex

Senaste nytt

Senaste nytt