Sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som ska bidra till att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Projektet skapar förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat resursutnyttjande av textilt avfall.

Anläggningen ska utveckla, verifiera och driftsätta effektiva metoder och teknologier samtidigt som nya affärsmodeller tas fram och testas, vilket öppnar upp för cirkulära textilflöden med ett antal nya miljö- och affärsmässigt bättre avsättningsmarknader för textilt avfall än idag, där endast en mindre del av det textila avfallet kommer till bra användning exempelvis i form av återbruk via välgörenhetens second hand.

Stora delar bränns upp eller lagras och mycket små mängder går till materialåtervinning eller bredare återbruk. Projektet möjliggör att alla aktörer i Sverige som genererar och/eller hanterar textilt avfall på ett öppet och rättvist sätt kan utnyttja den framtida anläggningen och samlingsplatsen.

Sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation

Projekttid: 3 oktober 2016 – 4 april 2018

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, Röda Korset, Myrorna, IL Recycling/Stena, Re:newcell, Berendsen Textilservice, KappAhl, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Vänersborgs kommun, Fastighets AB Vänersborg, Varner, TEXAID.

Projektfinansiär: Energimyndigheten