Skogsindustrin 2.0

Förstudien Skogsindustrin 2.0 pekade på den utveckling som sker av tekniker för framställning av textil med en bas av skogsråvara samt utveckling av kolfiber med en bas av lignin från träd. Under arbetet identifierades även återvinning av textilier som ett viktigt och mycket aktuellt utvecklingsområde, som dessutom kan ha starka kopplingar till utvecklingen av cellulosabaserad textilfiber. Förstudien konstaterade att det finns mycket intressant forskning som står nära kommersiella genombrott men samtidigt att detta steg ofta är svårt att ta.

Grundläggande slutsatser i studien

  • Skogen är en mycket värdefull resurs
  • Svenska pappersbruk läggs ner – investeringar av svenska aktörer sker i stor utsträckning utomlands
  • Skogen är en viktig källa till nya material – bl a stort behov av att finna ersättningar för bomull
  • Lätta material, textilfibrer och återvinning är tre inriktningar som identifierats som intressanta
  • Stora svårigheter att ta innovationer från labb till kommersialisering.
  • Förslag: utveckla modell Wargön Innovation

Läs Skogsindustrin 2.0 slutrapport (pdf).