Re:textile

Kan man ersätta en ”nyköp” med ett re:alternativ?

Projektet Re:textile huserar i Fashion center i Borås och har som ambition att skapa strukturer för cirkulära flöden inom textilbranschen. Målet är minskad resursförbrukning genom nya designprocesser och affärsmöjligheter.

Re:textile bedriver både forskning och arbetar i konkreta projekt för att undersöka den kommersiella gångbarheten inom re-design. Det görs utifrån två aspekter:

  • Design for re-design/cyclability: produktutveckling för en cirkulär ekonomi/cirkulära flöden.
  • Re-design: Affärsmodeller och designtekniker som stödjer återanvändning av plagg och upcycling av post-consumer waste.

Projektet innehåller ett forskningspaket med en serie feasability studies för att undersöka ekonomisk och praktisk genomförbarhet av cirkulär design, redesign/upcycling och tjänstefiering. Parallellt drivs Re:design Factory: en projektarena och maskinresurser för pilotprojekt inom redesign i samarbete med allt från stora kedjeföretag till små entreprenörer, producenter och leverantörer i regionen.

Fakta Re:Textile

Projektägare: Högskolan i Borås

Projekttid: 1 januari 2016 – 31 december 2018

Projektdeltagare: Högskolan i Borås, Marketplace Borås, Wargön Innovation/Innovatum, Borås energi och miljö, Modeinkubatorn, Naturskyddsföreningen, Coompanion, Röda Korset, Inkubatorn i Borås.

Projektfinansiärer: Västra Götalandsregionen och Boråsregionen.

retextile-catwalk

Re:textile på catwalk i samband med textilseminarium på SPCI Convention i Stockholm, april 2016.