Inn2Health – för att vårdens behov ställer nya krav

Innovation inom Life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Då skapas stora möjligheter för näringslivet. Det är en av utgångspunkterna i ett nytt branschöverskridande samverkansprojekt i Västra Götaland.

Inn2Health (Innovation to Health) handlar om att utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas. Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi.

Genom Inn2Health stärks de västsvenska små och medelstora medtech-företagens tillgång till kunskap, kompetens, teknik och nätverk med relevans för framtidens Life Science-produkter och tjänster.

Genom deltagande i så kallade Cross Collaboration-projekt kommer en rad identifierade innovationshinder bemötas:

  • Forskning och produkt/tjänsteutveckling grundar sig ofta på en hypotes snarare än kunskap om det verkliga behovet hos vård, omsorg och patienten
  • Teknik- och branschöverskridande samverkan är begränsad
  • Företagen har svårt att hitta vägen in till akademi, hälso- och sjukvård och omsorg för dialog om utveckling.
  • FoI samverkan mellan SMF, startups och stora företag förekommer sällan.
  • SMF har begränsad tillgång till kompetens och finansiering.
Inn2Health

Läsvärt om projektet på andra sidor:

Artikel: Hacking healthcare with cross sector solutions
Artikel: Stora möjligheter för näringslivet
Om workshopen Cross Collaboration Day 15 mars

Projekttid: 2019-2021

Finansiär:  Vinnova  och Västra Götalandsregionen

Projektledare: Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park. Projektansvarig från Wargön Innovation, Susanne Eriksson