NordicBio – hållbara material och nya affärsmodeller för vården

NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Application, är Wargön Innovations projekt för att hitta mer hållbara lösningar för vårdens förbrukning av engångsartiklar.

Vården är en stor förbrukare av fossilbaserat engångsmaterial. Det uppskattade marknadsvärdet på engångsartiklar i plast inom vården är enligt ”Plastic Today” värderat till drygt 202 miljarder USD och prognostiseras att växa till 273 miljarder USD till 2020. Andra rapporter visar att dessa produkter inom vården växer med en takt på över 6,5 procent om året. Produkter baserade på Nonwovenmaterial står för nästan 10 procent av dessa siffror och är det material som växer snabbast utifrån sina breda egenskaper.

Svensk-finskt samarbete

NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Application är ett Vinnovafinansierat samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Det är totalt sex projektaktörer, från forskningsinstitut som RISE (tidigare Swerea IVF) till näringslivsaktörer i både Sverige och Finland. Wargön Innovation kommer att leda projektet som sträcker sig från hösten 2018 till våren 2021.

Nya affärsmodeller och material

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta. Ett led i att hitta fungerande affärsmodeller är att hantera sorteringen av de ursprungliga textilfibrerna, vilket gör projektet extra intressant då det kopplar an till två andra projekt inom Wargön Innovation: Biorock – Hållbara lösningar i vården samt WargoTex Development.

Fakta

NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Application

Projektägare: Wargön Innovation (Innovatum)

Projektdeltagare: RISE (Swerea IVF), SLL, Sporda Nonwoven,  Fiber-X, Cellcomb, Pure Waste Textile, VTT Technical Research Centre of Finland

Projekttid: 2018-2021

Finansiärer: Bioinnovation (en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten) och Business Finland. 

Projektledare: Maria Ström

Hör av dig till oss!

Har du en innovation eller idé du vill ta vidare?
Välkommen att kontakta oss för att diskutera just dina behov och frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till oss.