- Innovationstävling -
Material och metoder för framtidens jordbruk

Innovationstävlingen är avslutad och det vinnande bidraget Viridi Fibra presenterades den 27 juni, under Borgeby Fältdagar.

Läs mer om det vinnande bidraget här.

Tävlingsjuryn består av:

Oskar Hansson  

Hushållningssällskapet Borgeby

Hortorådgivare, ekologisk produktion grönsaker, bär, frukt, växtodling  

Jan Eksvärd

Inacre AB, utsedd av Inger Pehrson

Tidigare vid LRF. Expert på hållbar utveckling med fokus på livsmedels- och biomassaproduktion.

Sofia Karlsson

LRF Västra Götaland

Ordförande LRF Västra Götaland

Ola Palm

RISE JTI

Senior konsult, avdelningen Jordbruk och trädgård.

Mårten Alkhagen 

RISE Swerea

Experienced Senior Scientist with a demonstrated history of working in the research industry.

Så här har juryn utvärderat bidragen:

Varje idé har bedöms inom tre kategorier, 1. Miljö, 2. Kommersiell potential, 3. Team.

Vidare bedöms idén på ett antal kritiska frågor inom dessa kategorier.

Miljö:
Minskar idén mängden fossil odlingsduksplast i lantbruket?
Ökar idén lantbrukets effektivitet i att producera föda?
Har idén andra direkta miljöfördelar, inom lantbruket eller utanför?

Kommersiell potential:
Är begränsande faktorer (teknik, kunskap, personal) identifierade, eller finns strategi för dess lösning?
Kan idén skalas upp?
Finns en tydlig bild av kunden och dess behov?

Team:
Finns entreprenörsandan tillgänglig i teamet?
Finns sakexpertis i teamet?
Finns långsiktig vilja att fortsätta driva idén?

Juryn har vägt varje bidrags styrkor och potentialer med fokus kring dessa frågor.

Om tävlingen:

Plast har på olika sätt bidragit till att utveckla och effektivisera jordbruket de senaste 70 åren. Ett av de områden där en stor mängd plast förbrukas är frilandsodling med täckdukar. Dessa används idag för att skydda från torka, skapa ett varmare microklimat samtidigt som de ger många andra produktionsfördelar.

Det råder inga tvivel om att täckdukar för frilandsodling ökar lönsamheten i det svenska lantbruket. Samtidigt som detta ger oss ett effektivare lantbruk, så riskerar vi att mikroplaster ansamlas i odlingsmarken – precis som idag sker i världshaven.

Stora möjligheter för alla bidrag

Bästa bidrag vinner affärsutvecklingscheckar hos Rise och Wargön Innovation, för ett totalt värde på 100.000 kr.*
Vinnaren får dessutom presentera sin idé på Borgeby Fältdagar 2019, en fantastisk möjlighet att komma i direkt kontakt med framtida kunder och sprida information. Alla finalister får ta del av affärscoaching och får sina idéer utvärderade av experter inom området.

Har du:

• En idé som minskar användningen av plast i frilandsodling?
• En idé som kan förbättra produktiviteten i frilandsodling?
• Drivet att skapa något nytt på en svårförändrad marknad?

Tävlingsbidragen bedöms utifrån

Hur idén bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan
o Ansamling av plast i mark
o Åtgång av fossil plast
o Odlingens effektivitet

Möjligheterna till en ekonomiskt hållbar affärsmodell
o Marknadsstorlek
o Ekonomisk hållbarhet
o Unicitet

Innovationsteamet kopplade till idén
o Engagemang och driv
o Kunskap och erfarenhet

 

Anmälan – Stängde den 30 april

 

Granskning
Tävlingsbidragen granskas av jury

 

Finalomgång
De bidrag som går vidare till finalen kommer att få delta i affärsutvecklingsaktiviteter samt utvärdera material och metoder inför en andra granskning. Juryns arbete fortsätter…

 

Mässdagar – Borgeby Fältdagar, 26-27 juni 
Alla finalbidragen inbjuds till Borgeby Fältdagar, för att vara med när vinnande bidrag utropas.

 

Vinnare utropas – Borgeby Fältdagar, 27 juni, kl.10.00 i seminarietältet Axet
Det vinnande bidraget delges innan Borgeby Fältdagar. Tävlingen och dess vinnare presenteras i seminarietältet Axet kl. 10.00 den 27 juni. Teamet bakom idén får möjlighet att nätverka samt visa upp sin idé för potentiella kunder.