Renare jordar och högre lönsamhet – är det möjligt?
MATERIAL OCH METODER FÖR FRAMTIDENS JORDBRUK – EN INNOVATIONSTÄVLING

Årligen används enorma mängder plast inom jordbruket där en del stannar kvar i marken och blir ett miljöproblem likt det med plastskräp i haven. Innovationstävlingen Material och metoder för framtidens jordbruk tar sin an problemställningen
– Kan vi skapa renare jordar och samtidigt öka lönsamheten?

Vi vänder oss till dig som är verksam lantbrukare och jobbar med frågan i vardagen. Och riktar även kikaren mot studenter-, forskare-, material-, produkt- och maskinleverantörer. För vi tror att innovatörer finns överallt, att det sällan är de goda idéerna det är brist på, utan vad som oftast saknas är möjligheten att förverkliga dem.

Under innovationstävlingen kommer vi att guida de idéer som har störst potential att bidra till målet, renare jordar med högre lönsamhet – för vill att det ska omsättas i verkligheten.

I den bästa av världar skulle vi vilja hitta tre starka bidrag där en tittar på materialersättning, en på systemförändringar och en på flerfunktionalitet, alltså adderade funktioner till täckduken.

Vi bjuder på vår samlade expertis från näringsliv, Science Parks och lantbruksorganisationer, men vi tror att det är just du som har idéerna som gör skillnad. Du behöver absolut inte ha en färdig lösning utan bara ett litet frö, utifrån det hjälper vi i projektgruppen till att lägga det stora pusslet att nå hela vägen fram.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan_ny
Ny_Granskning
Ny_Finalomgång
Ny_Mässdagar
Ny_Finalist

 

Fakta: Material för framtidens jordbruk

Projektägare: Wargön Innovation

Projekttid: maj 2018 – augusti 2019

Projektparter: Wargön Innovation, Rise, Perstorp AB, LRF Väst, BioBag Sverige, Nordisk Bioplastförening, HIR Skåne och Landsbygdsnätverket

FinansiärerVinnova

Projektledare: Johan Haglund

Kontaktperson

Tävlingen i korthet

När:
Ansökningstiden startar juni 2018 och
stänger 3o april 2019
Vinnare koras under Borgeby Fältdagar juni 2019

Var:
Tävlingsbidragen anmäls här

Hur:
Juryn gör en första gallring av bidragen i maj, 2019

Finalisterna utses och coachas under våren.

Vinnaren presenteras Borgeby Fältdagar i juni, 2019