Material för framtidens jordbruk – en innovationstävling

Täckmaterial, markdukar och emballage. Varje dag, år ut och år in, används enorma mängder plast inom jordbruket. En del blir kvar i marken och blir ett miljöproblem likt det med plastskräp i haven. Innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk hoppas hitta nya lösningar.

Världens jordbruksmarker påverkas idag av att kvarlämnad plast ger ett mikroläckage till marken och grödorna, och ackumuleras i de organismer som lever på det markerna ger.

Innovationstävlingen, Material för framtidens jordbruk, främjar utvecklingen av behovsbaserade innovationer inom jordbruket samt stimulerar testbäddars användning i utvecklings- och verifieringsstegen. Fokus i Innovationstävlingen är på materialersättning, att ersätta fossilbaserad plast med hållbara material.

Innovationstävlingen ska även bredda aktörskartan med verksamheter som idag inte är verksamma inom jordbruket.

Potentialen är betydande och snabbt växande. De fossilbaserade plasternas användning och negativa effekt på livsmiljöer för levande organismer uppmärksammas mer och mer.

 

Fakta: Material för framtidens jordbruk

Projektägare: Wargön Innovation

Projekttid: maj 2018 – augusti 2019

Projektparter: Wargön Innovation, Rise, Perstorp AB, LRF Väst, BioBag Sverige, Nordisk Bioplastförening, HIR Skåne och Landsbygdsnätverket

FinansiärerVinnova

Projektledare: Josefin Fogelberg

Kontaktperson