- Innovationstävling -
Material och metoder för framtidens jordbruk

Fram till och med 30 april pågår jakten efter nya, innovativa idéer som kan bidra till att lösa problemen som uppstår med dagens täckdukar för frilandsodling. Har du kommit på ett nytt sätt att återvinna odlingsdukarna? Eller har du insett att ett alternativt material klarar av utmaningen minst lika bra? Kanske förespråkar du en alternativ odlings- eller hanteringsmetod som minskar behovet av täckdukar i första skedet?

Plast har på olika sätt bidragit till att utveckla och effektivisera jordbruket de senaste 70 åren. Ett av de områden där en stor mängd plast förbrukas är frilandsodling med täckdukar. Dessa används idag för att skydda från torka, skapa ett varmare microklimat samtidigt som de ger många andra produktionsfördelar.

Det råder inga tvivel om att täckdukar för frilandsodling ökar lönsamheten i det svenska lantbruket. Samtidigt som detta ger oss ett effektivare lantbruk, så riskerar vi att mikroplaster ansamlas i odlingsmarken – precis som idag sker i världshaven.

Stora möjligheter för alla bidrag

Bästa bidrag vinner affärsutvecklingscheckar hos Rise och Wargön Innovation, för ett totalt värde på 100.000 kr.*
Vinnaren får dessutom presentera sin idé på Borgeby Fältdagar 2019, en fantastisk möjlighet att komma i direkt kontakt med framtida kunder och sprida information. Alla finalister får ta del av affärscoaching och får sina idéer utvärderade av experter inom området.

Har du:

• En idé som minskar användningen av plast i frilandsodling?
• En idé som kan förbättra produktiviteten i frilandsodling?
• Drivet att skapa något nytt på en svårförändrad marknad?

Tävlingsbidragen bedöms utifrån

Hur idén bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan
o Ansamling av plast i mark
o Åtgång av fossil plast
o Odlingens effektivitet

Möjligheterna till en ekonomiskt hållbar affärsmodell
o Marknadsstorlek
o Ekonomisk hållbarhet
o Unicitet

Innovationsteamet kopplade till idén
o Engagemang och driv
o Kunskap och erfarenhet

 

Anmälan – Stänger 30 april
Gå vidare till anmälningssidan, klicka här!

 

Granskning
Tävlingsbidragen granskas av jury

 

Finalomgång
De bidrag som går vidare till finalen kommer att få delta i affärsutvecklingsaktiviteter samt utvärdera material och metoder inför en andra granskning. Juryns arbete fortsätter…

 

Mässdagar – Borgeby Fältdagar, 26-27 juni 
Alla finalbidragen inbjuds till Borgeby Fältdagar, för att vara med när vinnande bidrag utropas.

 

Vinnare utropas – Borgeby Fältdagar, 26-27 juni
Det vinnande bidraget delges innan Borgeby Fältdagar. Tävlingen och dess vinnare presenteras på scen, och teamet bakom får möjlighet att nätverka samt visa upp sin idé för potentiella kunder.