Wargön Innovation har, tillsammans med Science Park Borås, beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårig satsning för att stötta små och medelstora företag (SMF) i omställningen till cirkulära affärsmodeller och ökad resurseffektivitet

Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden

Wargön Innovation har, tillsammans med Science Park Borås, beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårig satsning för att stötta små och medelstora företag (SMF) i omställningen till cirkulära affärsmodeller och ökad resurseffektivitet. Målet är att bidra till ökad konkurrenskraft för SMF och grön omställning i Västsverige, men också att utveckla en världsledande test- och utvecklingsmiljö för industriell sortering och värdering av textila material.

Under de kommande tre åren ska Wargön Innovation och Science Park Borås fördjupa arbetet med att stötta SMF i att skala upp eller utveckla sina cirkulära affärsmodeller och ge stöd för att ta materialinnovationer från idé till industriell skala, bland annat med hjälp av automation. Genom att främja företagens idéer kring nya innovativa material och produkter stärks deras konkurrenskraft på en ny marknad med krav på hållbarhet och cirkularitet.

Projektet fokuserar på två huvudaktiviteter;

  1. en test- och demomiljö för industriell sortering och värdering av textila produkter samt jämförbara konsumentvaror. Automation av arbetet är avgörande för att möjliggöra kostnadseffektivitet och skalbarhet i cirkulära värdekedjor.
  2. stötta SMF i utveckling och pilotproduktion av cirkulära och/eller biobaserade produkter eller tjänster. Syftet är att hitta lösningar på tekniska och affärsmässiga utmaningar för att på så sätt ta en innovation från idé till kommersialisering.

Under projektperioden ska minst 60 SMF stöttas i utveckling av hållbara och innovativa material och produkter som dels är anpassade för cirkularitet, dels är skalbara för industrialisering.

Målet är också att till 2026 ha utvecklat och tillgängliggjort en ledande test- och utvecklingsmiljö för industriell sortering och värdering av material och produkter i cirkulära kretslopp, och därigenom möjliggöra etablering av storskaliga anläggningar som skapar nya möjligheter till cirkulära systemlösningar samt utveckling av affärsmodeller som öppnar helt nya marknader.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Caroline Düberg Martinsson

Projektkoordinator: Wargön Innovation
Projektparter: Wargön Innovation, Science Park Borås

Projekttid: 1 april 2023 – 31 mars 2026
Budget: 30 MSEK
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund.


Senaste nytt

Senaste nytt