Förstudien

När pappersmaskinerna på Holmens pappersbruk i Wargön stannade i december 2008 förlorade 340 personer sina jobb.

Efter nedläggningsbeslutet bildades Framtidsgruppen med representanter från företaget, fackliga organisationer och olika samhällsorgan. Gruppens uppdrag var att arbeta med åtgärder för de individer som blev arbetslösa genom nedläggningen och också att arbeta för etablering av nya verksamheter på området. I ett första skede söktes intressenter som kunde överta anläggningen, men ganska snart beslutades att byggnaderna skulle rivas och området saneras.

Under Framtidsgruppens arbete togs en stor mängd kontakter och ett flertal förstudier genomfördes. Ingen av dessa kontakter och studier landade i konkreta beslut när Wargöns industriplats framför allt under hösten 2008 och under 2009 var högt upp på dagordningen hos olika intressenter.

Framtidsgruppens arbete avslutades med ett möte i mars 2010 där gruppen konstaterade att

– Det nu är Vänersborgs kommun som har initiativet när det gäller hur industriplatsen ska utvecklas i framtiden.

Efter det att arbetet i direkt anslutning till nedläggningen inte ledde till konkreta resultat gjorde Vänersborgs kommun under hösten 2011 en omstart för områdets utveckling. En förstudie, Skogsindustrin 2.0, genomfördes och dessutom en analys och genomgång av tidigare förstudier och intressentkontakter. Resultaten redovisades och kommunstyrelsen i Vänersborg beslutade i januari 2012 att driva utvecklingsarbetet vidare med inriktningen Wargön – energi, miljö och innovation. Projektet lämnade därmed en förstudiefas och gick in i en mera konkret projektfas. Innovatum engagerades på flera sätt i arbetet.