Varje år importeras 40 miljoner par skor till Sverige. En majoritet av miljöpåverkan sker i produktionen och det är idag även svårt att återvinna skor. Syftet är att bekräfta hypotesen om att en ny cirkulär och biobaserad värdekedja, med textilavfall som råmaterial, kan förse marknaden med hållbara och återvinningsbara skor.

Cirkulär skoindustri

Varje år importeras 40 miljoner par skor till Sverige. En majoritet av miljöpåverkan sker i produktionen och det är idag även svårt att återvinna skor.

Samtidigt bränns det i Sverige stora mängder textilavfall varje år. Genom att istället bryta ner de textilierna och använda det som ett nytt material för att 3D-printa skor kan flera hållbarhetsutmaningar lösas. Belastningen på miljön kan minska med upp till 95 procent per sko, enligt beräkningar.

Projektet bygger på en radikal systeminnovation och är en potentiell game changer för branschen. Att 3D-printa skor med textilt spill som råvara är ett första steg, tekniken kan också användas till att 3D-printa andra typer av konsumentvaror och komponenter inom tillverkningsindustrin.

Syftet är att bekräfta hypotesen om att en ny cirkulär och biobaserad värdekedja, med textilavfall som råmaterial, kan förse marknaden med hållbara och återvinningsbara skor.

Projektets mål

Målet är att ta fram fyra 3D-printade skoprototyper av olika kombinationer av material och design. Vid projektets slut ska:

• Två av dessa ha testats och utvärderats av kunder på skomarknaden.
• En rapport vara klar som innehåller en marknadsanalys och en kalkyl av miljöeffekten.

Genomförande

Projektet bygger konceptet på två områden som de senaste åren har gjort stora forsknings- och utvecklingsframsteg. Dels banbrytande forskning inom nanocellulosa på Stockholms universitet. Dels en alltmer utvecklad 3D-printingteknologi. Kombinationen av dessa gör det möjligt med ett nytt material- och produktflöde.

Textilerna bryts ner till cellulosa. Genom att använda mixade fraktioner, t.ex akryl/ull, polyester/bomull, istället för ren bomull, går det att omvandla direkt till ett 3D-printbart material.

Wargön Innovation förser inom projektet Stockholms universitet med material via sin test- och demoanläggning med textilsortering.

Fakta

Cirkulär skoindustri

Projektägare: Wargön Innovation

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Nilson Group, Stockholm Universitet och institutet för material- och miljökemi under ledning av professor Aji Mathew, The Sole Theory, ZYYX Labs

Projekttid: Nov 2020 – maj 2021
Budget: 799 000
Finansiär: Vinnova, via innovationsprogrammet Bioinnovation, tillsammans med projektparterna
Projektledare: Chris Margretts, The Sole Theory
Koordinerande projektledare: Wargön Innovation

Innovationsprogrammet Bioinnovation stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. BioInnovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Senaste nytt

Senaste nytt