Circular Textile Initiative – Ger använda textilier nytt liv

Projektet är unikt, eftersom det omfattar alla delar i kedjan, från design och produktion till insamling och sortering. Genom att binda ihop en kedja av textilaktörer som vanligtvis inte brukar samarbeta skapas en möjlighet för att ta fram exempel på arbetssätt och tjänster som leder till nya spännande former för cirkulära textilflöden inom Västra Götaland. Genom Circular Textile Initiative får använda textilier får ett nytt, spännande liv istället för att hamna i soptunnan.

Projektet inleds med att Re:textile, Science Park Borås och Swedish Fashion Council arrangerar Circular Textile Hackathon – två event där etablerade företag inom textil och mode kopplas ihop med studenter, entreprenörer och innovatörer, för att skapa nya cirkulära affärsmodeller inom branschen.

Därefter tar GR över stafettpinnen och påbörjar insamlingen av textiler tillsammans med flera kommuner i regionen. Olika insamlingssystem ska testas i kommunerna för att därefter utvärderas. Wargön Innovation ansvarar för tvätt och sortering av textilierna.

Slutligen ska idéerna från Hackathon tas tillvara och inspirera företag och andra aktörer som arbetar med kläder och textilier. Framför allt ska fokus ligga på de enorma fördelar hållbar textilåtervinning bidrar med för alla som ingår i kedjan.

Circular Textile Initiative drivs av GöteborgsregionenRe:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council. Ett unikt samarbete, i ett unikt projekt.

Circular Textile Initiative

Projektägare: Göteborgsregionen, GR

Projekttid: 1 januari 2018 – 31 december 2019

Projektdeltagare: RetextileGöteborgsregionens KommunalförbundWargön Innovation och Swedish Fashion Council (SFC).

Finansiärer: Västra Götalandsregionen,  Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.