Fler svenska aktörer engagerade i EU-projekt med textilfokus

CelluTex 2.0 som påverkansplattform kommer att ha två fokus. Det ena är att påverka Horizon 2020’s resterande arbetsprogram 2018-2020 inklusive att öka intresset för att delta och ge stöd till bättre ansökningar. Det andra är att påverka det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta.

Ytterligare ett viktigt delmål för CelluTex 2.0 är att öka intresse och deltagande av svenska aktörer i Horizon 2020 kring CelluTex fokusområden.

Fakta Cellutex

Projektägare: Swerea IVF

Projekttid: 15 augusti 2016 – 14 augusti 2018

Projektdeltagare: Swerea IVF, Wargön Innovation, Innovatum, RI.SE (SP och Innventia), Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Södra Skogsägarna, TEKO.

Projektfinansiär: VINNOVA