Biorock – hållbara lösningar till vården

Sverige har en långsiktig målsättning att till 2050 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Med det perspektivet blir de oljebaserade materialen viktiga att fasa ut. Inom sjukvården används stora mängder fossilbaserade engångsartiklar som skulle kunna ersättas med biobaserade alternativ.

Biorock – hållbara lösningar till vården har som syfte att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa  som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav.

Besöksrocken går också under namnet springrock när den används för att enkelt skydda operatörspersonal när de behöver genomföra korta ärenden utanför steril miljö. Besöksrocken är även återvinningsbar. Samma typ av besöksrock återfinns inom flera branscher som läkemedels-, livsmedels- och hudvårdsindustrin.

Exemplets makt

Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade textila produkter och lösningar. Demoprodukten blir en bärare av, och inspiration för innovation som kan komma sjukvården till godo.

Biorock – hållbara lösningar till vården

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: september 2018-september 2019

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Cellcomb, Högskolan Borås, Organoclick, UMV Coating, Re:newcell, Stockholm Läns Landsting.

Finansiär: Smart Textiles

Projektledare: Maria Ström