I ett nytt teknikprojekt bidrar forskare, secondhand-, innovations- och återvinningsaktörer till att med hjälp av artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering utveckla sortering, värdering och marknaden för second hand-kläder.

AI för cirkulärt mode

En ny grön, svensk industri är i utveckling med potential att ge ett större och bättre utbud av second handkläder i takt med kraftigt ökad textilinsamling. Om ynka fem procent av Europas textilkonsumtion byts ut mot second hand-plagg skulle utsläppen i branschen minska med fyra procent, totalt 19 miljoner ton CO2 per år.

I ett nytt teknikprojekt bidrar forskare, secondhand-, innovations- och återvinningsaktörer till att med hjälp av artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering utveckla sortering, värdering och marknaden för second hand-kläder.

Insamlingen och sorteringen av textilier i Europa står inför stora utmaningar. Idag är mellan 50 och 75 procent av de insamlade textilierna möjliga att återanvända, men hanteringen är arbetsintensiv och i hög grad manuell. Dessutom ligger sorteringskapaciteten på ungefär en fjärdedel av allt som samlas in. Det innebär att redan idag är textilmängderna så stora att de inte kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt och merparten av kläderna bränns eller hamnar på soptippar. De insamlade klädmängderna väntas också att öka dramatiskt de kommande åren.

– När EU:s nya avfallsdirektiv börjar gälla 2025 måste alla textilier samlas in vilket innebär en förväntad fördubbling av insamlingsmängderna mot idag. Tidsaspekten är kritisk och för att öka sorteringskapaciteten krävs storskalighet och automation. säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation och projektledare för AI för cirkulärt mode.

I det nya teknikutvecklingsprojektet AI för cirkulärt mode utvecklas lösningar för sortering och värdering av textilier med hjälp av artificiell intelligens och machine learning.

Artificiell intelligens används redan som teknik för självkörande bilar, ansiktsigenkänning, e-handel och modeindustrin. Nu tas steget mot den växande marknaden för second hand-kläder. I projektet undersöks bland annat möjligheterna med AI för att identifiera ett plaggs skick, varumärke, slitage och skador parallellt med trender och efterfrågan på olika marknader. Detta kombineras med robotar och automatisering för att utveckla second hand-hanteringen till en storskalig och högteknologisk industri.

Projektet inleds med bygget av en testpilot med en specialdesignad fotostation i Wargön Innovations anläggning i Vänersborgs kommun.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Susanne Eriksson

Projektkoordinator: Wargön Innovation

Projektdeltagare:
RISE, Inimini, Sharetex, Myrorna, Röda Korset, Björkå Frihet och Texaid.

Projekttid: Okt 2021 – april 2024
Budget: 7 000 000 SEK
Finansiär: Vinnova tillsammans med projektparterna.